.

Phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Cập nhật lúc 05:36, Thứ Năm, 20/10/2011 (GMT+7)

Ngày 1-9-2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005 ngày 7-6-2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS). Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có tham gia vào các hoạt động kinh doanh BĐS, bao gồm: Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS và kinh doanh dịch vụ BĐS; tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh BĐS và kinh doanh dịch vụ BĐS. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2011.

Một trong những nội dung chính của Thông tư là việc quy định các sàn giao dịch BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Nội dung quy chế nội bộ bao gồm: Quy trình, thủ tục nhận biết và cập nhật thông tin về khách hàng và người được hưởng lợi, các biện pháp xác minh thông tin về khách hàng và người được hưởng lợi trong trường hợp có phát sinh giao dịch đáng ngờ; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quy định biện pháp tạm thời áp dụng trong phòng, chống rửa tiền và nguyên tắc xử lý trong các trường hợp trì hoãn, không thực hiện giao dịch; quy định về kiểm soát và kiểm toán nội bộ việc tuân thủ các quy định, quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền; quy định về chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của người hoặc bộ phận phụ trách phòng, chống rửa tiền; quy định về đào tạo nâng cao nhận thức và nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền phải được gửi cho các cơ quan chức năng theo quy định và Sở Xây dựng địa phương nơi tổ chức báo cáo đặt trụ sở chính. Đồng thời, Thông tư cũng quy định về việc bố trí cán bộ (hoặc là cán bộ lãnh đạo của tổ chức) hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ, chức vụ của cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và các thông tin về địa chỉ, điện thoại, số fax của tổ chức báo cáo để liên hệ khi cần thiết...

Thông tư hướng dẫn cụ thể các dấu hiệu nhận biết mua bán BĐS rửa tiền như: Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc một giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính; doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng; giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp; hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về BĐS có dấu hiệu giả mạo; các giao dịch BĐS là giao dịch uỷ quyền nhưng không có cơ sở pháp lý; khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả BĐS, phí giao dịch phải trả; khách hàng giao dịch không có uỷ quyền nhưng không cung cấp được các thông tin liên quan tới BĐS, không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân... Trong vòng 48 giờ đối với giao dịch đáng ngờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, tổ chức báo cáo phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng.

Thông tư cũng quy định các tổ chức báo cáo có quyền áp dụng biện pháp tạm thời, đó  là: Không thực hiện giao dịch BĐS và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các giao dịch có liên quan đến tổ chức (kể cả các tổ chức có chức năng kinh doanh BĐS), cá nhân thuộc danh sách cảnh báo liên quan đến hoạt động tội phạm do Bộ Công an cung cấp nhằm phòng ngừa và đấu tranh phòng chống rửa tiền; hoặc khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh BĐS có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt có thể từ 5 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn khi để xảy ra vi phạm...

Cũng theo quy định của Thông tư, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS, kinh doanh dịch vụ BĐS; thực hiện các quy định tại Điều 18 của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ; đôn đốc, kiểm tra các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch BĐS thực hiện tốt việc bổ sung chương trình đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS; trước ngày 31-12 hàng năm phải lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm tại địa phương.

Chính Nghĩa (Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh)

,
.
.
.
.
.