.

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững: Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Cập nhật lúc 05:42, Thứ Hai, 17/10/2011 (GMT+7)

Mục tiêu tổng thể của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015 được xác định là tiếp tục đổi mới toàn diện, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Ninh thực sự trở thành địa bàn động lực, năng động của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng trong hợp tác kinh tế quốc tế, đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để sớm cụ thể hoá những mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Khách du lịch đến Hạ Long bằng tàu biển.
Khách du lịch đến Hạ Long bằng tàu biển.

Trước hết, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tỉnh xác định tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 13%/năm. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Trong đó khâu đột phá là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường. Quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác quy hoạch sử dụng đất và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới...

Tập trung phát triển công nghiệp có chọn lọc, hướng mạnh vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch. Ưu tiên phát triển các ngành tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, các ngành và nhóm sản phẩm mà Quảng Ninh có lợi thế và thương hiệu; khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm công nghiệp chủ lực. Triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Đối với việc đầu tư xây dựng các nhà máy nhiệt điện, xi măng, các nhà máy xử lý chất thải, cần được quan tâm ngay từ khâu quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng, lựa chọn công nghệ, giải pháp thi công, vận hành để giảm thiểu tác động đến môi trường. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân ngành Xây dựng đạt từ 13-14%/năm. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đến năm 2015 đạt 53%.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành Dịch vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước và mang tầm quốc tế, một trung tâm thương mại của vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ. Phấn đấu hàng năm giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt trên 14,4% trở lên. Có cơ chế khuyến khích và dành quỹ đất để thu hút phát triển các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao đầu tư trên địa bàn như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông... Quy hoạch đồng bộ, khai thác các nguồn lực để tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hoá hạ tầng cơ sở du lịch, dịch vụ, đặc biệt là ưu tiên đầu tư phát triển các dự án du lịch có quy mô lớn, tạo sản phẩm du lịch cao cấp. Huy động các nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch... Đưa tốc độ khách du lịch quốc tế tăng bình quân khoảng 7,8%/năm; khách nội địa khoảng 5,8%/năm.

Bên cạnh những giải pháp phát triển kinh tế, hàng loạt các giải pháp tập trung giải quyết tốt và kết hợp hài hoà kinh tế với văn hoá - xã hội - an ninh - quốc phòng cũng đang được tỉnh triển khai thực hiện. Mục tiêu chính tạo chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng các thiết chế về văn hoá; giải quyết tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và bảo trợ xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị đến năm 2015 xuống dưới 4,3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (áp dụng giai đoạn 2011-2015) bình quân mỗi năm khoảng 1,1%. Đồng thời với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá là cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch thuận lợi cho nhân dân.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính  trị, chắc chắn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn mới, đưa nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển  nhanh và bền vững.

Minh Thu

,
.
.
.
.
.