.

Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Cập nhật lúc 21:30, Thứ Ba, 25/10/2011 (GMT+7)

Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về công khai, minh bạch trong quản lý và cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước?   

Trả lời:

* Quy định về công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước:
Theo quy định tại Điều 18 Luật Phòng, chống tham nhũng, thì: Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi, báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán, tuyển dụng lao động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

* Quy định về công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước:

Tại Điều 19 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định như sau:

1. Việc cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước phải công khai, minh bạch; không được cổ phần hoá khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cổ phần hoá có trách nhiệm công khai thực trạng tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp được cổ phần hoá phải thực hiện bằng phương thức bán đấu giá.

3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp được cổ phần hoá và việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp (nếu có).

Văn phòng BCĐ Phòng, chống tham nhũng tỉnh

,
.
.
.
.
.