.

Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật lúc 01:14, Thứ Năm, 08/09/2011 (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm 2011, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 39 về tập huấn, tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho 14 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác PCTN tại huyện Yên Hưng.
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác PCTN tại huyện Yên Hưng.
Thời gian triển khai các lớp tập huấn từ ngày 17 đến 30-8-2011. Đối tượng học viên được triệu tập là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc cấp huyện; cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã; lãnh đạo MTTQ, hội CCB và cán bộ tư pháp của 186 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Kết thúc chương trình tập huấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã tổ chức được 7 lớp tập huấn với tổng số gần 1.000 cán bộ, học viên tham dự.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe các báo cáo viên của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Những nội dung mà các báo cáo viên đã truyền đạt tại hội nghị là tập hợp những vấn đề trọng tâm, hệ thống tương đối đầy đủ về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Các học viên dự tập huấn được cung cấp cuốn tài liệu “Một số văn bản của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống tham nhũng” do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh biên tập, phát hành.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã tổ chức chiếu tập phim tài liệu “Phòng, chống tham nhũng quyết tâm được thực thi” do Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất năm 2010; đồng thời gửi các phiếu thăm dò, trưng cầu ý kiến của các học viên về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống. Các báo cáo viên cũng đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến của các học viên về công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương; các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác phát hiện, nhận diện, xử lý tham nhũng…

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở nền tảng quan trọng để vận dụng vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời có nhận thức đầy đủ hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; xây dựng môi trường sống lành mạnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Chính Nghĩa (Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh)
,
.
.
.
.
.