.

Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012

Thông báo tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012

Cập nhật lúc 17:56, Thứ Tư, 15/02/2012 (GMT+7)

Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012

Thông báo tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012

Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tuyển dụng 107 công chức trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 49 công chức trong chỉ tiêu biên chế dự phòng làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tỉnh. Cụ thể như sau:

      I. Nhu cầu tuyển dụng:

      1. Thành uỷ Hạ Long: Cần tuyển dụng 07 cán bộ, gồm: 02 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 05 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Làm việc tại Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân thành phố.

      2. Thành uỷ Móng Cái: Cần tuyển dụng 06 cán bộ, gồm: 05 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 01 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy,Thành đoàn, Hội Nông dân thành phố.

     3. Thành uỷ Uông Bí: Cần tuyển dụng  04 cán bộ ngạch chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức. Làm việc tại Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội LHPN thành phố.

     4. Thị uỷ Cẩm Phả: Cần tuyển dụng 10 cán bộ, gồm: 07 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 03 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thị ủy, MTTQ, Thị đoàn, Hội Nông dân thị xã.

      5.  Thị uỷ Quảng Yên:  Cần tuyển dụng 06 cán bộ, gồm: 04 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 02 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng Thị ủy, Thị đoàn, Hội LHPN, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

      6. Huyện uỷ Đông Triều: Cần tuyển dụng 07 cán bộ, gồm: 06 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 01 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Ban Tổ chức, cơ quan UBKT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn, MTTQ, Trung tâm BDCT huyện.

      7. Huyện uỷ Tiên Yên:  Cần tuyển dụng 9 cán bộ, gồm: 05 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 04 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,  Huyện đoàn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện.

       8.  Huyện uỷ Đầm Hà:  Cần tuyển dụng 06 cán bộ, gồm: 04 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức; 02 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn;

        9.  Huyện uỷ Hải Hà:  Cần tuyển dụng 13 cán bộ, gồm: 08 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 05 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo, UBKT Huyện ủy;  Huyện đoàn, Hội Nông dân, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

         10. Huyện uỷ Hoành Bồ: Cần tuyển dụng 08 cán bộ, gồm: 05 chuyên viên  trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 03 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tổ chức, UBKT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện.

         11. Huyện uỷ Bình Liêu: Cần tuyển dụng 05 cán bộ, gồm: 03 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 02 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện

         12. Huyện uỷ Ba Chẽ: Cần tuyển dụng 11 cán bộ, gồm: 07 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 04 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo, ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân, MTTQ huyện.

          13.  Huyện uỷ  Vân Đồn:  Cần tuyển dụng 08 cán bộ, gồm: 05 chỉ tiêu biên chế chính thức và 03 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo, UBKT Huyện ủy, Huyện đoàn, MTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện.

         14.  Huyện uỷ Cô Tô:  Cần tuyển dụng 03 cán bộ ngạch chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn.

         15.  Đảng uỷ Cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh: Cần tuyển dụng 02 cán bộ, gồm: 01 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 01 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng và các ban xây dựng đảng thuộc Đảng ủy cơ quan Dân chính đảng Tỉnh.

         16. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh:  Cần tuyển dụng 05 cán bộ, gồm: 03 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 02 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại Văn phòng, Ban Phong trào, Ban Dân chủ -Pháp luật, Ban Tổ chức-Tuyên giáo, Ban Tôn giáo-Dân tộc thuộc UBMTTQ Tỉnh.

          17. Tỉnh đoàn:  Cần tuyển dụng 15 cán bộ, gồm: 10 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 05 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng. Làm việc tại văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

          18. Hội Phụ Nữ Tỉnh: Cần tuyển dụng 07 cán bộ nữ, gồm: 04 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức và 03 chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế dự phòng Làm việc tại các Ban Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Chính sách-Luật pháp, Ban Gia đình- xã hội, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

         19. Hội Nông dân Tỉnh: Cần tuyển dụng 03 cán bộ ngạch chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức. Làm việc tại các ban chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Hội.

         20. Trường Chính trị  Nguyễn Văn Cừ: Cần tuyển dụng 09 cán bộ, giảng viên  trong chỉ tiêu biên chế chính thức. Làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc Trường.

          21. Báo Quảng Ninh:  Cần tuyển dụng 08 cán bộ làm phóng viên, biên dịch viên Tiếng Trung, kế toán trong chỉ tiêu biên chế chính thức. Làm việc tại các phòng, bộ phận trực thuộc Báo.

      22. Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Cần tuyển dụng 01 cán bộ ngạch chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức. Làm việc tại Phòng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

      23. Liên đoàn Lao động Tỉnh: Cần tuyển dụng 03 cán bộ ngạch chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế chính thức. Làm việc tại các ban, công đoàn ngành trực thuộc LĐLĐ Tỉnh.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện:

1. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật.

2. Tuổi dự tuyển: Phải từ đủ 18 tuổi trở lên (tính tròn tháng) và bảo đảm có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điền kiện thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động.

3. Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để công tác.

4. Có nguyện vọng vào công tác ở cơ quan Đảng, đoàn thể; đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh cần tuyển dụng; được đào tạo và có các văn bằng, chứng chỉ đúng theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển của từng cơ quan, đơn vị.

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm sẽ được thông báo  tại trụ sở cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trước khi nhận hồ sơ và tiến hành sơ tuyển.

5. Người tham gia thi tuyển là đối tượng dự tuyển đã đạt yêu cầu qua sơ tuyển.

6. Người dự tuyển được xét tuyển, tiếp nhận, xét chuyển thành công chức cơ quan đảng, đoàn thể theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương.

III. Hồ sơ xin tuyển dụng gồm:

1. Về lý lịch: Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) có dán ảnh 3x4, do người dự tuyển tự khai và được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập sinh sống bảo đảm, xác nhận.

2. Giấy khai sinh và các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển (bản sao phải có công chứng và xuất trình bản chính để kiểm tra khi có yêu cầu).

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (bệnh viện huyện và tương đương trở lên) cấp.

4. Đơn xin vào công tác ở cơ quan Đảng, đoàn thể.

5. Các loại giấy tờ để xác nhận là đối tượng được ưu tiên (nếu có).

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí thi:

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Từ ngày 15/02/2012 đến hết ngày 15/03/2012.

2. Địa điểm nộp hồ sơ:  Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (được nêu trong Thông báo tuyển dụng). Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng có trách nhiệm bố trí người có đủ thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trong những ngày làm việc của thời gian nộp hồ sơ; cung cấp mẫu hồ sơ, số điện thoại của bộ phận, cá nhân làm công tác tuyển dụng để người dự tuyển liên hệ khi cần thiết.

3. Lệ phí: 200.000đ/ người (Chỉ thu lệ phí đối với những người được Hội đồng tuyển dụng thông báo đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển).

V. Các môn thi và hình thức thi:

  1. Thi viết môn kiến thức chung;
  2. Thi viết và thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành;
  3. Thi viết hoặc thi vấn đáp môn ngoại ngữ;
  4. Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng.

VI. Thời gian ôn thi, ngày thi và địa điểm thi:

1. Hội đồng tuyển dụng sẽ triệu tập thí sinh để hướng dẫn, phổ biến nội dung liên quan đến kỳ thi, trong hai ngày, trước ngày 30/4/2012.

2. Thời gian thi: trong hai ngày,  trước ngày 20/5/2012.

Người dự tuyển cần nghiên cứu kỹ chỉ tiêu, tiêu chuẩn cụ thể để đăng ký cho phù hợp. Một người chỉ đăng ký dự tuyển ở một địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

,
.
.
.
.
.
.