Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) có nhu cầu tuyển dụng nhân lực làm việc tại KCN Cái Lân, TP Hạ Long, Quảng Ninh, thông tin tuyển dụng như sau:

.
.
    .
.
.
.
.
.
.