THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Ninh là đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông, bao gồm cả di động, băng rộng, cố định, truyền hình, truyền dẫn, các dịch vụ giá trị gia tăng và giải pháp CNTT…

.
.
    .
.
.
.
.
.
.