Thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh năm 2019-2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ đối với kỳ thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh năm 2019 - 2020; cụ thể như sau:

.
.
    .
.
.
.
.
.
.