Thông báo tuyển dụng

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Ninh là đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông ( VNPT- VINAPHONE) chuyên ngành cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền hình, truyền dẫn, các dịch vụ giá trị gia tăng và giải pháp CNTT…

.
.
    .
.
.
.
.
.
.