Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ninh cần tuyển

Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ninh (VNPT VinaPhone - Quảng Ninh) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Ninh cần tuyển các ứng viên vào làm việc tại Trung tâm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.