Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố năm 2020.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.