LIDECO tuyển dụng nhân sự làm việc tại Quảng Ninh

LIDECO là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp các công trình xã hội dân dụng và đầu tư xây dựng các khu đô thị.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.