THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017

.
.
.
.
.
.
.
.
.