Phiên giao dịch việc làm định kỳ và phiên giao dịch việc làm Online tháng 9/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ và phiên GDVL Online tháng 9 năm 2019.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.