Thể lệ cuộc thi "Học sinh Quảng Ninh với An toàn giao thông" năm 2018

Thứ Tư, 24/10/2018, 15:36 [GMT+7]
.
.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông” năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BATGT ngày 15/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 368/KH-BATGT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với An toàn giao thông” năm 2018;
Xét đề nghị của Ban tổ chức cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với An toàn giao thông” năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông” năm 2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, các đơn vị có liên quan và các cá nhân tham gia cuộc thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỂ LỆ
Cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với An toàn giao thông” năm 2018

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cuộc thi: “Học sinh Quảng Ninh với An toàn giao thông” năm 2018.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
3. Thời gian: Từ 8h00’ ngày 05/10/2018 đến hết 24h00’ ngày 30/11/2018
4. Hình thức thi, địa chỉ thi: thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet tại địa chỉ: timhieuluatgiaothong.qnp.vn/tracnghiem
5. Nội Dung: tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI.
1. Đăng ký dự thi.
- Các thi sinh tham gia dự thi tạo tài khoản dự thi cá nhân tại Website: http://timhieuluatgiaothong.qnp.vn/tracnghiem
- Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng duy nhất 1 tài khoản trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả của thí sinh đó.
2. Cách thức dự thi.
- Các thí sinh tham gia thi trực tuyến (online) tại địa chỉ trên Website: http://timhieuluatgiaothong.qnp.vn/tracnghiem
3. Điểm thi và phương pháp tính điểm.
- Điểm thi: số điểm tối đa cho 1 lần thi là 100 điểm (gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 5,0 điểm).
- Phương pháp tính điểm:
+ Thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi, thời gian tối đa làm bài thi là 20 phút.
+ Thí sinh trả lời đúng 01 câu được 5,0 điểm, câu trả lời sai hoặc chưa trả lời không được tính điểm.
+ Sau khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả của thí sinh.
+ Thí sinh bắt buộc phải dự đoán số người tham gia trả lời đúng cả 20/20 câu hỏi của Ban Tổ chức.
+ Thí sinh nào có số điểm cao nhất và dự đoán chính xác nhất số người trả lời đúng cả 20/20 câu hỏi sẽ giành chiến thắng.
+ Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành bằng nhau và dự đoán số người trả lời đúng chính xác như nhau sẽ xét đến các tiêu chí phụ theo thứ tự: thời gian làm bài nhanh nhất, số lần dự thi ít nhất, thời gian tham gia sớm nhất…)
    Lưu ý: Thí sinh có thể thi nhiều lần trên một tài khoản, điểm số là số điểm cao nhất trong số các lần thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được nhận một giải cao nhất.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (giải thưởng xét riêng theo cấp THCS và THPT)
1. Giải thưởng cá nhân:
- Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng, cụ thể như sau:
    + 01 giải đặc biệt/01 cấp học. Mỗi giải: 5.000.000đ.
    + 02 giải nhất/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 2.000.000đ.
    + 03 giải nhì/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 1.500.000đ.
    + 04 giải ba/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 1.000.000đ.
    + 11 giải khuyến khích/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 500.000đ.
2. Giải thưởng tập thể:
- Có 04 giải thưởng tập thể cho 2 cấp THCS và THPT có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất, mỗi giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI.
Kinh phí triển khai cuộc thi được trích từ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Ban an toàn giao thông tỉnh.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.
1. Đối với thí sinh dự thi: thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban tổ chức.
2. Đối với Ban giám khảo: các thành viên trong Ban giám khảo phải giám sát đảm bảo kết quả thi trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời và đúng với thang điểm đã xây dựng.
    - Thư ký giám khảo cần tổng hợp các ý kiến đánh giá của Ban giám khảo chính xác và kịp thời.
3. Quy định khác: Ban tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên Website http://timhieuluatgiaothong.qnp.vn/tracnghiem

VI. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI
    - Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến vào tháng 12 năm 2018
    - Trường hợp Người dự thi không tới nhận giải, Ban tổ chức sẽ gửi giấy chứng nhận và tiền thưởng về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
    - Thể lệ này thay thế Thể lệ số 318/TL-BTC ngày 15/8/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh; Mọi thông tin vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Ban Tổ chức cuộc thi (Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó chánh VP Ban ATGT tỉnh). Tel: 0913.086.988; Fax: 3.847290; Email: ban.atgtquangninh@gmail.com./.

.
.
.
.
.
.
.
.