Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Hà Lầm

Thứ Tư, 05/09/2018, 16:02 [GMT+7]
.
.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo

V/v thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Hà Lầm

 

.
.
.
.
.
.
.
.