THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:34 [GMT+7]
.
.

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất gồm: 28 ô đất thuộc Dự án nhóm nhà ở tại tổ 1, khu 10B, phường Quang Hanh; 33 ô đất  thuộc Dự án quỹ đất dọc hai bên tuyến đường sắt đoạn từ khe Sim, phường Quang Hanh đến ga cọc 4, phường Cẩm Phú tại phường Cẩm Sơn và 11 ô đất thuộc Dự án khu dân cư tự xây khu Diêm Thủy, Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, chi tiết như sau:

STT

TÊN QUY HOẠCH

Ô SỐ

DIỆN TÍCH (m2)

ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/ô đất)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng/ô đất)

I

Dự án nhóm nhà ở tại tổ 1, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

LK 01

Ô số 01

64,00

3.200.000

204.800.000

20.000.000

Từ ô số 02 đến ô số 05

66,00

3.200.000

211.200.000

20.000.000

Từ ô số 06 đến ô số 08

66,00

4.000.000

264.000.000

20.000.000

Ô số 09

98,47

4.400.000

433.268.000

40.000.000

Từ ô số 10 đến ô số 13

70,00

3.200.000

224.000.000

20.000.000

Ô số 14

75,63

3.200.000

242.016.000

20.000.000

Ô số 15

72,88

3.200.000

233.216.000

20.000.000

Ô số 16

70,13

3.200.000

224.416.000

20.000.000

Ô số 17

80,81

4.400.000

355.564.000

40.000.000

17 ô đất

1.203,92

 

4.226.080.000

 

LK02

Ô số 01 và ô số 02

60,00

4.000.000

240.000.000

20.000.000

Ô số 03

69,50

4.400.000

305.800.000

20.000.000

Từ ô số 04 đến ô số 06

92,50

3.200.000

296.000.000

20.000.000

Từ ô số 07 đến ô số 10

65,00

3.200.000

208.000.000

20.000.000

Ô số 11

69,50

4.400.000

305.800.000

20.000.000

11 ô đất

796,50

 

2.811.600.000

 

II

Dự án quỹ đất dọc hai bên tuyến đường sắt đoạn từ khe Sim, phường Quang Hanh đến ga cọc 4, phường Cẩm Phú tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả

B3-8

Từ ô số 73 đến ô số 83

85,00

10.900.000

926.500.000

100.000.000

11 ô đất

935,00

 

10.191.500.000

 

B3-9

Từ ô số 84 đến ô số 95

85,00

10.900.000

926.500.000

100.000.000

12 ô đất

1.020,00

 

11.118.000.000

 

B3-10

Từ ô số 96 đến ô số 105

85,00

10.900.000

926.500.000

100.000.000

10 ô đất

850,00

 

9.265.000.000

 

III

Dự án khu dân cư tự xây khu Diêm Thủy, Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả

Khu Diêm Thủy

Lô C

Từ ô số 01 đến ô số 03

95,00

4.500.000

427.500.000

40.000.000

Từ ô số 05 đến ô số 10

90,00

5.600.000

504.000.000

40.000.000

09 ô đất

825,00

 

4.306.500.000

 

Khu Minh Tiến A

Lô A

ô số 03

91,20

9.000.000

820.800.000

100.000.000

ô số 15

103,40

9.000.000

930.600.000

100.000.000

02 ô đất

194,60

 

1.751.400.000

 

 

Tổng cộng

72 ô đất

5.825,02

 

43.670.080.000

 

 - Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 16/05/2017.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả; UBND phường Quang Hanh, UBND phường Cẩm Sơn, UBND phường Cẩm Bình.

+ Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm xem tài sản: Phường Quang Hanh, phường Cẩm Sơn, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 17/05/2017 đến 16h ngày 17/05/2017 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả.

-Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 08h30 phút ngày 19/05/2017 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả; Địa chỉ: Địa chỉ: Số 376, đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

* Lưu ý: - Các cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), hộ khẩu (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu).

            - Tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của người đại diện hợp pháp (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu).

.
.
.
.
.
.
.
.