Thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ Tư, 19/10/2016, 16:27 [GMT+7]
.
.

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành Bản án số 06/2014/DS-ST ngày 18/09/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh “V/v kiện đòi nợ theo hợp đồng tín dụng” và Thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án ngày 25/09/2015 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định thi hành án chủ động số: 673/QĐ-CCTHA ngày 24/08/2015 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 54/QĐ-CCTHA ngày 21/10/2015 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên; Quyết định số 10/QĐ-CCTHADS ngày 09/09/2016 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên “Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất”; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 20/09/2016 và Biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên ngày 20/09/2016; Theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 06/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 17/10/2016 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

Tài sản gồm: Quyền sử dụng 300,0 m2 đất thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ: QH dân cư xóm 7, xã Nam Hòa; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT), thời hạn sử dụng: Lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa chỉ: Xóm 7, xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng (nay là Khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 753357, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: H33757 do Uỷ ban nhân dân huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/12/2008.

Giá khởi điểm của tài sản: 165.900.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí để người mua được tài sản bán đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật (người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá).

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười năm  triệu đồng chẵn).

Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 20/11/2016.

Địa điểm xem tài sản: Khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 21/11/2016 đến 16h ngày 21/11/2016.

Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 phút ngày 23/11/2016.

Địa điểm tham khảo, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức bán đấu giá tại Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 Phố Văn Lang, Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 033.3816.731, website: www.daugiaquangninh.com.vn

.
.
.
.
.
.
.
.