.

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật lúc 16:04, Thứ Sáu, 12/10/2012 (GMT+7)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản gồm: Tài sản bán đấu giá là vật tư, thiết bị thu hồi Trạm thu phí Km 58, quốc lộ 18, bán cả lô theo hình thức phá dỡ.

1. Thiết bị thu phí theo công nghệ thu phí một dừng.

+ Hệ thống an toàn giao thông.

+ Hệ khung chống va cho ca bin soát vé + Đầu đảo làn xe.

+ Hệ thống cột đỡ máng cáp trên không.

2. Tài sản khác thuộc trạm thu phí km58.

Chi tiết tài sản thể hiện tại Phụ lục I kèm theo chứng thư thẩm định giá số Vc12/07/84/ĐS-QN ngày 24/7/2012 của SIVC Quảng Ninh. Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/SGTVTQN-TTBĐGTSQN ngày 11/10/2012 của Sở giao thông vận tải Quảng Ninh.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản là 48.957.000đ (Bốn tám triệu chín trăm năm bảy ngàn đồng). Giá chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, phương tiện vận tải. Người mua được tài sản bán đấu giá chi trả các loại chi phí trên và chi phí phát sinh khác (nếu có). Khoản tiền đặt trước : 5.000.000đ/01 hồ sơ ; Phí tham gia đấu giá: 50.000đ/01 hồ sơ.

- Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản: Từ ngày 15/10/2012 đến ngày 19/10/2012, tại nơi bảo quản tài sản của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh.

- Thời hạn làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Từ ngày 15/10/2012 đến 11 giờ ngày 19/10/2012, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: Từ  08 giờ  ngày 22/10/2012, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh. Điện thoại: 0332 216 916

,
.
.
.
.
.
.