Thông báo tìm chủ sở hữu, người vi phạm

Công an thành phố Móng Cái - Quảng Ninh đang tạm giữ 156 xe môtô vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Có danh sách kèm theo) chưa biết rõ chủ sở hữu, người vi phạm hoặc những người này không đến liên hệ giải quyết để nhận lại phương tiện

.
.
    .
.
.
.
.
.
.