THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN 2

Thông báo bán đấu giá lần 2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản đảm bảo cho khoản vay của khách hàng Đặng Thị Ngọc Ánh đã được cầm cố/ thế chấp cho PvcomBank.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.