Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản gồm quyền sử dụng 03 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.
.