Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Hoàng Văn Vuôn và bà Trần Thị Phình

.
.
.
.
.
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  17:31 | 25/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của hộ bà Bùi Thị Hòa

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5)
  12:02 | 25/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu tài sản số: 05/2016/CCTHAĐT-ĐGQN ngày 01/09/2016 và Phụ lục hợp đồng số: 05/2016/CCTHAĐT-ĐGQN-PL04 ngày 16/05/2017 giữa Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Triều và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  17:11 | 23/05/2017

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  17:07 | 23/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trịnh Đình Hòa và bà Quách Thị Dung

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  17:11 | 22/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Lâm bà bà Vũ Thị Hồng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:59 | 19/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh bán đấu giá tài sản của ông Lê Hồng Nam và bà Vũ Thị Loan

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  09:43 | 05/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Văn Mỳ và bà Bùi Thị Hào

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 8) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 8)
  09:54 | 19/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản bà Phùng Thị Duyên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4)
  09:50 | 19/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lưu Văn Phô theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/2017/CCTHAĐT- ĐGQN ngày 09/01/2017 và Phụ lục hợp đồng số 01/2017/CCTHAĐT-ĐGQN-PL03 ngày 16/05/2017 giữa Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Triều và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh;

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  21:32 | 17/05/2017

  Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/HĐ/CCTHAUB-BĐGTS ngày 06/9/2016 và Phụ lục Hợp đồng số 03/PLHĐ/CCTHAUB-BĐGTS ngày 16/5/2017 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  21:29 | 17/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Thanh Sơn và bà Phạm Thị Hồng Cẩm

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 05) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 05)
  17:29 | 16/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  23:42 | 10/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Nguyễn Văn Nội và bà Dương Thị Tâm để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mạo Khê Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  23:39 | 10/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Quốc Thạch và bà Vũ Thị Nhung

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3)
  10:56 | 09/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Trần Thị Phương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02)
  22:49 | 08/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Phạm Văn Quang và bà Phạm Thị Tuyết

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  22:46 | 08/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh bán đấu giá tài sản của bà Đỗ Minh Nguyệt

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06)
  22:43 | 08/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lục Văn Hải và bà Nguyễn Thị Liên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  10:30 | 26/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Quốc Thạch

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  22:39 | 08/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH Việt Duyên để thu hồi nợ vay Ngân hàng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  06:39 | 06/05/2017

  Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/HĐ/ĐTHL-BĐGTS ngày 26/4/2017 ký giữa Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  13:23 | 26/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Quốc Thạch

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7)
  22:46 | 04/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 14/07/2016 và Phụ lục hợp đồng số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN-PL06 ngày 04/05/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  22:31 | 04/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH nội thất Anh Tùng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hạ Long.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  00:15 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Vũ Huy Quang

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  23:58 | 03/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông (bà) Nguyễn Trung Hoàng và Ngô Thu Huyền

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  23:58 | 03/05/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Đàm Trì Mã, bà Phạm Thị Ảnh, ông Đào Văn Thành và ông Đàm Văn Tâm

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  17:45 | 28/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Kính và bà Lê Thị Thúy Hồng

  .
 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ QUẢNG YÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ QUẢNG YÊN
  16:48 | 25/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 75 ô đất

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:38 | 25/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Thu Nguyệt để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03)
  22:34 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Vũ Thị Mừng để đảm bảo thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 01/2015/QĐST-KDTM ngày 02/02/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 36/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Uông Bí.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 08) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 08)
  22:32 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN- PL07 ngày 24/04/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 08) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 08)
  22:30 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN – PL07 ngày 24/04/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  17:30 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Thu Nguyệt để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7)
  17:28 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ngô Gia Hùng và bà Ngô Mỹ Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  17:25 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Thu Nguyệt để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  17:22 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02)
  17:15 | 24/04/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty cổ phần đầu tư Phát Triển Hạ Tầng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  09:47 | 07/03/2013

  Công ty Cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Ông Trần Quang Mạnh và Bà Mai Thị Doan để thu hồi nợ vay Ngân hàng

  .
.
.
.
.