Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá 03 tài sản

.
.
.
.
.
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 05) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 05)
  16:33 | 22/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lục Văn Hải và bà Nguyễn Thị Liên

  .
 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  17:40 | 03/03/2017

  Công ty cổ phẩn đấu giá Gia Vũ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 49 ô đất thuộc quy hoạch tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hợp đồng số: 01/2017/HĐĐG-TTPTQĐ ngày 03/03/2017 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái và Công ty cổ phần Đấu giá Gia Vũ

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6)
  17:37 | 16/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ngô Gia Hùng và bà Ngô Mỹ Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 9) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 9)
  17:45 | 15/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành bản án số 08/2014/TCDS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Tóa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

  .
 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU
  17:22 | 13/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 45 ô đất

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6)
  17:17 | 13/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 14/07/2016 và Phụ lục hợp đồng số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN-PL05 ngày 13/03/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  17:15 | 13/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Phạm Văn Quang và bà Phạm Thị Tuyết

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 07) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 07)
  18:22 | 10/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN – PL06 ngày 10/03/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 07) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 07)
  18:20 | 10/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN- PL06 ngày 10/03/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2)
  18:17 | 10/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Trần Thị Phương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03)
  18:13 | 10/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành Bản án số 06/2014/DS-ST ngày 18/09/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03)
  18:10 | 10/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03)
  18:06 | 10/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03)
  17:06 | 09/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của công ty TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03)
  17:03 | 09/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03)
  17:01 | 09/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:53 | 09/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Thanh Sơn và bà Phạm Thị Hồng Cẩm

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:33 | 09/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Nhã

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 03)
  16:29 | 09/03/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  10:02 | 02/03/2017

  Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/HĐ/CCTHAUB-BĐGTS ngày 06/9/2016 và Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐ/CCTHAUB-BĐGTS ngày 27/02/2017 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh .

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:14 | 28/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của của ông Trần Quang Nam và bà Ngô Thị Yến

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  23:19 | 24/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Phùng Thị Hiền

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  23:16 | 24/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Dinh và bà Nguyễn Thị Chiên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:51 | 23/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Lê Văn Duyên và bà Tô Thị Loan

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6)
  16:39 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản bà Phùng Thị Duyên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4)
  16:34 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02)
  16:31 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lưu Văn Phô

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02)
  16:28 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Vũ Thị Mừng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06)
  17:17 | 21/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN
  17:15 | 21/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 06 ô đất thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 khu dân cư tự xây tại thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 4)
  16:16 | 20/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Huyền Trang

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:36 | 16/02/2017

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2)
  16:49 | 10/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Nguyễn Xuân Liết và bà Lê Thị Chung để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh;

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03)
  17:07 | 09/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5)
  17:21 | 08/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ngô Gia Hùng và bà Ngô Mỹ Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02)
  16:58 | 07/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02)
  16:56 | 07/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  09:47 | 07/03/2013

  Công ty Cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Ông Trần Quang Mạnh và Bà Mai Thị Doan để thu hồi nợ vay Ngân hàng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:22 | 11/10/2012

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản gồm: 02 xe ôtô thư báo như sau:

  .
.
.
.
.