Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vân Đồn

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 38 ô đất thuộc quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở tại thôn Đông Thành, xã Đông xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.
.