Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Lê Văn Duyên và bà Tô Thị Loan

.
.
.
.
.
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6)
  16:39 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản bà Phùng Thị Duyên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4)
  16:34 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02)
  16:31 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lưu Văn Phô

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02)
  16:28 | 22/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Vũ Thị Mừng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06)
  17:17 | 21/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN
  17:15 | 21/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 06 ô đất thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 khu dân cư tự xây tại thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 4)
  16:16 | 20/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Huyền Trang

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:36 | 16/02/2017

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2)
  16:49 | 10/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Nguyễn Xuân Liết và bà Lê Thị Chung để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh;

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 03)
  17:07 | 09/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5)
  17:21 | 08/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ngô Gia Hùng và bà Ngô Mỹ Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02)
  16:58 | 07/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 02)
  16:56 | 07/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 9) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 9)
  16:29 | 06/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Đỗ Thanh Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 04) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 04)
  16:25 | 06/02/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lục Văn Hải và bà Nguyễn Thị Liên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5)
  09:51 | 24/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 14/07/2016 và Phụ lục hợp đồng số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN-PL04 ngày 23/01/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7)
  17:03 | 23/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của hộ Bà Phạm Thị Nga

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 8) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 8)
  17:09 | 18/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành bản án số 08/2014/TCDS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Toà án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06)
  10:38 | 18/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN – PL05 ngày 17/01/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06)
  10:07 | 18/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN- PL05 ngày 17/01/2017 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2)
  10:25 | 17/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Phạm Sơn Thủy và bà Đỗ Minh Hằng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cao Thắng Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:01 | 11/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản là vỏ Container đã qua sử dụng loại 20 feet thanh lý.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  15:26 | 13/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty cổ phần đầu tư Phát Triển Hạ Tầng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  15:23 | 13/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty cổ phần đầu tư Phát Triển Hạ Tầng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  15:19 | 13/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty cổ phần đầu tư Phát Triển Hạ Tầng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  15:15 | 13/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty cổ phần đầu tư Phát Triển Hạ Tầng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4)
  09:31 | 09/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 14/07/2016 và Phụ lục hợp đồng số 05/2016/CCTHAQY-ĐGQN-PL03 ngày 08/12/2016 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:45 | 10/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 5)
  10:19 | 10/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản bà Phùng Thị Duyên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  10:12 | 10/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lưu Văn Phô theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/2017/CCTHAĐT- ĐGQN ngày 09/01/2017 giữa Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Triều và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh;

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản
  10:00 | 10/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Vũ Mạnh Tùy và bà Khổng Thị Uyên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 3) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 3)
  15:52 | 09/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Huyền Trang

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3)
  15:49 | 09/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu tài sản số: 05/2016/CCTHAĐT-ĐGQN ngày 01/09/2016 và Phụ lục hợp đồng số: 05/2016/CCTHAĐT-ĐGQN-PL02 ngày 06/12/2016 giữa Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Triều và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 07) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 07)
  15:44 | 09/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2)
  15:39 | 09/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Chu Thái Học và bà Phạm Thị Hằng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2)
  09:05 | 07/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2)
  08:57 | 07/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2)
  08:54 | 07/01/2017

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của công ty TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  09:47 | 07/03/2013

  Công ty Cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Ông Trần Quang Mạnh và Bà Mai Thị Doan để thu hồi nợ vay Ngân hàng

  .
.
.
.
.