Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

.
.
.
.
.
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:54 | 07/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:49 | 07/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của TNHH MTV Phương Giang Cẩm Phả để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:42 | 07/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của TNHH MTV Mai Phương Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3)
  16:17 | 06/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu tài sản số: 05/2016/CCTHAĐT-ĐGQN ngày 01/09/2016 và Phụ lục hợp đồng số: 05/2016/CCTHAĐT-ĐGQN-PL02 ngày 06/12/2016 giữa Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Triều và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ
  16:14 | 06/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 43 ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu 5, thị trấn Trới huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo hợp đồng số

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 05) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 05)
  15:40 | 05/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 04/2016/CCTHAQY-ĐGQN – PL04 ngày 05/12/2016 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 5)
  15:37 | 05/12/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN ngày 16/05/2016 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2016/CCTHAQY-ĐGQN- PL04 ngày 05/12/2016 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 5) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 5)
  14:03 | 30/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng số: 02/2016/NHNT.HL-ĐGQN ký ngày 28/07/2016 và Phụ lục hợp đồng số: 02/2016/NHNT.HL-ĐGQN-PL04 ký ngày 29/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hạ Long và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 02)
  16:35 | 29/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Nguyễn Thị Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 8) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 8)
  16:17 | 29/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành bản án số 02/2014/KDTM-ST ngày 17/02/2014

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7)
  16:14 | 29/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành bản án số 08/2014/TCDS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Tóa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 2)
  17:08 | 28/11/2016

  Công ty Cổ phần Đấu Giá Gia Vũ tổ chức bán đấu giá tài sản để xử lý tài sản bảo đảm được thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái - Phòng giao dịch Tiên Yên.

  .
 • Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Móng Cái Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Móng Cái
  17:02 | 28/11/2016

  Công ty cổ phẩn đấu giá Gia Vũ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 60 ô đất thuộc quy hoạch tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hợp đồng số: 05/2016/HĐĐG-TTPTQĐ ngày 21/11/2016 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái và Công ty cổ phần Đấu giá Gia Vũ

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:54 | 28/11/2016

  Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/HĐ/CCTHAUB-BĐGTS ngày 06/9/2016 và Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ/CCTHAUB-BĐGTS ngày 24/11/2016 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 6)
  16:26 | 25/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của hộ Bà Phạm Thị Nga

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4)
  16:11 | 21/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản bà Phùng Thị Duyên

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:51 | 18/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Chu Thái Học và bà Phạm Thị Hằng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  16:28 | 17/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3)
  17:14 | 16/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của Vũ Đức Thắng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 06)
  17:09 | 16/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2014/QĐST-DS ngày 04/07/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 107/QĐ-CCTHA ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Uông Bí.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  11:58 | 16/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lê Nhật Quang và bà Nguyễn Thị Hồng Trâm

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 4)
  16:12 | 15/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng số: 02/2016/NHNT.HL-ĐGQN ký ngày 28/07/2016 và Phụ lục hợp đồng số: 02/2016/NHNT.HL-ĐGQN-PL03 ký ngày 14/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hạ Long và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 4)
  16:32 | 10/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Cam Thị Sinh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 3)
  17:30 | 09/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ngô Gia Hùng và bà Ngô Mỹ Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Yên Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Yên
  17:21 | 09/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 30 ô đất thuộc Dự án dân cư tự xây thôn Chợ Rộc, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:29 | 06/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá 12 tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  14:56 | 03/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của ông Phạm Sơn Thủy và bà Đỗ Minh Hằng

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  11:16 | 02/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Nguyễn Thị Bí để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên vay vốn là Công ty TNHH Điện tử Bắc Lê Phương đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hạ Long.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  16:46 | 02/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Thóc và bà Lâm Thị Dinh

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2) Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm (Lần 2)
  11:10 | 03/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản Thông báo bán đấu giá tài sản
  11:31 | 02/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Trần Thanh Sơn và bà Phạm Thị Hồng Cẩm

  .
 • Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Yên Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Yên
  17:18 | 01/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 193 ô đất

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 7)
  17:13 | 01/11/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Đỗ Thanh Hương

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 04) Thông báo bán đấu giá tài sản (Lần 04)
  16:19 | 31/10/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản

  .
 • Thông báo bán đất Thông báo bán đất
  09:11 | 28/10/2016

  Cần bán 01 ô đất diện tích 47,1 m2. Địa điểm: Phía Đông đường lên Nhà Thờ, Đường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long (sát hiệu ảnh Kim Sinh)

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  17:08 | 27/10/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của bà Nguyễn Nhật Lai (Nguyễn Thị Lai) + Ông Nguyễn Thành Long để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cao Thắng Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  17:06 | 27/10/2016

  Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Vũ Mạnh Dũng và ông Tạ Thanh Bình (Ủy quyền cho bà Nguyễn Nhật Lai (Nguyễn Thị Lai) + Ông Nguyễn Thành Long thế chấp) để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên vay vốn là Công ty TNHH MTV 289 – An Thương đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cao Thắng Quảng Ninh.

  .
 • Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm
  09:47 | 07/03/2013

  Công ty Cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của Ông Trần Quang Mạnh và Bà Mai Thị Doan để thu hồi nợ vay Ngân hàng

  .
 • Bán nhà Bán nhà
  08:44 | 26/10/2011

  Cần bán 1 ngôi nhà dạng biệt thự mặt phố, giao thông thuận tiện, gần cầu Bãi Cháy, gần chợ Hạ Long 2, thuộc phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

  .
.
.
.
.