Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của bà Bùi Thị Nguyên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hạ Long.

.
.
.
.
.
.
.
.
.