TX Quảng Yên: Chỉ thu hồi 17,5m2 đất của gia đình bà Đinh Thị Hảo

Thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 331B đoạn Chợ Rộc - Bến Giang (TX Quảng Yên), UBND TX Quảng Yên đã ban hành quyết định thu hồi đất, trong đó thu hồi 17,5m2 đất của gia đình bà Đinh Thị Hảo, thôn Cây Sằm, xã Tiền An.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.