Khiếu nại về mức hỗ trợ của ông Nguyễn Văn Bê (TX Quảng Yên) không có cơ sở

Không đồng ý với phương án bồi thường 361,8m2 đất nông nghiệp bị thu hồi, ông Nguyễn Văn Bê (khu 3, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên) đã có đơn gửi các cấp chính quyền.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.