Chuyển biến mới trong công tác cải cách hành chính

Thứ Ba, 16/05/2017, 08:34 [GMT+7]
.
.

Hiện thực hoá mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, cụ thể trong công tác cải cách hành chính. Nhất là đổi mới trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản; hoàn thiện các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện; nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4...

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Sông Khoai (TX Quảng Yên) hướng dẫn người dân đến giải quyết TTHC.
Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Sông Khoai (TX Quảng Yên) hướng dẫn người dân đến giải quyết TTHC.

Nổi bật như đối với các TTHC đã đưa vào giải quyết tại các trung tâm hành chính công (HCC) đều được xây dựng quy trình theo hướng đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức để giúp cho tổ chức, người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu. Ngày 10-4-2017, UBND tỉnh đã hoàn thành việc rà soát TTHC và ban hành Kế hoạch số 2391/KH-UBND về tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm HCC. Trong đó cấp tỉnh đến 30-4 có 678/1.118 TTHC và huyện có 256/256 TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm. Đặc biệt, từ ngày 15-4 các thủ tục không thể thẩm định, uỷ quyền, thủ trưởng các sở đã phân công lãnh đạo bố trí thời gian trong ngày trực tiếp phê duyệt tại trung tâm. Tỉnh cũng đã rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự tại các trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để thực hiện mục tiêu năm 2017 hoàn thành việc kết nối, đảm bảo liên thông giữa cấp tỉnh, huyện, xã. Theo số liệu thống kê, thời gian qua, Trung tâm HCC tỉnh và các địa phương đã tiếp hơn 43.000 lượt công dân; tiếp nhận 30.315 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 30.063 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,5%. Qua các kênh khảo sát đánh giá mức độ hài lòng chung của công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ HCC, trên 98% người dân và doanh nghiệp có ý kiến hài lòng.

Thực tế như tại TP Cẩm Phả, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, từ đầu năm, thành phố đã ban hành hàng loạt các văn bản, kế hoạch, chương trình thực hiện cải cách hành chính. Cùng với đó, thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra văn bản trên địa bàn, nhằm hạn chế tối đa các sai sót về nội dung, hình thức, thẩm quyền. Hiện nay, thành phố đã hoàn thành kết nối 16/16 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường với Trung tâm HCC thành phố; đưa tổng đài HCC giải đáp về TTHC vào hoạt động. Song song với đó, Cẩm Phả cũng thực hiện số hoá tài liệu, dữ liệu của các đơn vị phục vụ giải quyết TTHC; phấn đấu 100% hồ sơ, văn bản được xử lý trên môi trường mạng; tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm HCC... Hải quan Quảng Ninh cũng đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Trong đó, tiếp tục triển khai, phát triển mô hình thông quan điện tử trên cơ sở tích hợp các hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ. Đồng thời, duy trì xu hướng giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan; áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại... Trong quý I-2017, các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức 7 hội nghị tham vấn doanh nghiệp, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết 3 vướng mắc, kiến nghị; duy trì hoạt động của tổ tư vấn hải quan - doanh nghiệp cấp cục và chi cục với 24 thành viên; thiết lập số điện thoại đường dây nóng 24/24h tại 12 đơn vị để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tin báo của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về những phát sinh trong quá trình làm việc của cơ quan hải quan.

Cùng với các giải pháp trên, để cải cách hành chính của tỉnh đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua cũng được đặc biệt quan tâm. Cụ thể, về thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 37 cuộc thanh tra, trong đó có 26 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 11 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 135 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 1 tập thể. Công tác thanh tra chuyên ngành, cũng được thanh tra các sở, ngành tăng cường thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và kiến nghị xử phạt hành chính 846 trường hợp với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đồng thời tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.