Tư vấn hồ sơ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động

Thứ Tư, 12/04/2017, 10:30 [GMT+7]
.
.

Bạn Nguyễn Thu Hằng, Công ty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh, địa chỉ email nguyenthuhang291084@gmail.com có hỏi: “Bên cháu có trường hợp, người lao động (NLĐ) khi đi làm về qua dốc Đèo Bụt bị tan nạn do đường đang làm, trời mưa trơn trượt. Bạn ấy bị ngã gẫy tay và bị thương mức suy giảm 16%. Thời điểm bị tai nạn trời tối, đường mưa vắng người, có người đi qua đã đưa bạn ấy đi cấp cứu luôn chứ không gọi công an. Do đó, trong hồ sơ của bạn ấy không có biên bản khám nghiệm hiện trường; sơ đồ hiện trường mà chỉ có bản trình báo có công an phường xác nhận và chữ ký người làm chứng. Khi đi làm hồ sơ bên BHXH yêu cầu phải có biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường... có nghĩa là trường hợp NLĐ ở công ty cháu sẽ không được giải quyết chế độ? Nếu thế thì thiệt cho người lao động quá. Có cách nào để họ được hưởng chế độ một cách chính đáng không?”.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điều 57, Luật ATVSLĐ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 quy định về Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ đối với trường hợp nội trú.
3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.
4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ LĐ-TB&XH.

Theo Điều 14, Quyết định 636/QĐ-BHXH, ngày 22-4-2016 của BHXH Việt Nam quy định về Hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ gồm:

1. Sổ BHXH.
2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ do người sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB (bản chính).
3. Biên bản điều tra TNLĐ theo quy định.
4. Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.
5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).
6. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm một trong các giấy tờ sau:
6.1. Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông.
6.2. Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có nhiều bất cập, Bộ LĐ-TB&XH đã có Công văn số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ, ngày 7-7-2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động có lưu ý hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN không yêu cầu đơn vị sử dụng lao động cung cấp các thành phần hồ sơ không có trong quy định tại Điều 57.

BHXH Việt Nam cũng đã có Công văn 3647/BHXH-CSXH, ngày 21-9-2016 hướng dẫn thực hiện đối với hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ, bỏ thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 3, Khoản 6 Điều 14 ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22-4-2016 và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

Căn cứ khoản 5, Điều 35, Luật ATVSLĐ quy định về Điều tra vụ tai nạn lao động: Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp cho Đoàn điều tra một trong các giấy tờ sau đây:

a) Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn;
b) Biên bản điều tra tai nạn giao thông;
c) Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì phải có văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn theo đề nghị của NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ.

Như vậy, Đối chiếu với trường hợp của công ty bạn, thì Hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ cho NLĐ bao gồm như sau:

1. Sổ BHXH.
2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ do người sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH, ngày 22-4-2016 của BHXH Việt Nam (bản chính).
3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.
4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Việc cơ quan BHXH yêu cầu Hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ phải có Biên bản khám nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; Biên bản điều tra tai nạn giao thông là trái với quy định của pháp luật. Bạn cần liên hệ lại với cơ quan BHXH nơi giải quyết để làm rõ vấn đề trên, nếu cần thiết thì nhờ cơ quan có thẩm quyền về lao động địa phương can thiệp giúp đỡ.

Trung tâm
TVPL&HLATLĐCĐ Quảng Ninh

(Điện thoại: 0913355037)

.
.
.
.
.
.
.
.