Kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi

Thứ Tư, 12/04/2017, 22:06 [GMT+7]
.
.

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là thương nhân kinh doanh sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi bao gồm thương nhân sản xuất, thương nhân nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ; thương nhân kinh doanh thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi bao gồm thương nhân sản xuất, thương nhân nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ…

Về đăng ký giá, dự thảo nêu rõ thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá.
Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đăng ký giá bán lẻ khuyến nghị cho sản phẩm của mình trong toàn hệ thống phân phối sản phẩm. Mức giá này sẽ là mức giá trần của sản phẩm trên thị trường và có thể được phân mức cho từng vùng phù hợp với chi phí đến các địa bàn phân phối.

Đối với kê khai giá, thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi hết thời hạn mà Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá.

Thương nhân kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giảm giá thì được thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giá bán lẻ khuyến nghị cho sản phẩm của mình trong toàn hệ thống phân phối sản phẩm. Mức giá này sẽ là mức giá trần của sản phẩm trên thị trường và có thể được phân mức cho từng vùng phù hợp với chi phí đến các địa bàn phân phối.

Dự thảo cũng nêu rõ về quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện đăng ký, kê khai giá. Theo đó thương nhân sản xuất, nhập khẩu có quyền tự xác định giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng đến người tiêu dùng cuối cùng do mình cung ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về giá; có quyền mua, bán sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng theo giá không vượt quá mức giá đã đăng ký, kê khai gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã hoàn thành thực hiện đăng ký giá hoặc kê khai giá theo quy định tại Thông tư này.

Đồng thời công bố trên trang điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về mức giá đăng ký, mức giá kê khai và công khai trong toàn bộ hệ thống phân phối của mình khi giá hàng hóa được điều chỉnh; niêm yết công khai giá bán theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng phân phối trong hệ thống của mình trong phạm vi cả nước.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Khánh Linh /chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.