Thẩm định thiết kế xe cơ giới tối thiểu 2 triệu đồng/thiết kế

Thứ Tư, 28/12/2016, 23:31 [GMT+7]
.
.

Trường hợp xe cơ giới và xe máy chuyên dùng phải thẩm định thiết kế thì giá thẩm định được tính bằng 8% giá thiết kế và không thấp hơn 2.000.000 đồng/1 thiết kế. Khi bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, mức giá là 1.000.000 đồng/1 thiết kế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 239/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Theo đó, giá thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô; xe gắn máy và các loại xe tương tự khác là 7.000 đồng/mẫu; đối với các loại xe ô tô; rơ moóc và sơ mi rơ moóc được sản xuất, lắp ráp từ các tổng thành chi tiết rời và nhập khẩu; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự khác là 12.000 đồng/mẫu.

Thử nghiệm an toàn kỹ thuật xe đạp có gắn động cơ phụ trợ (gồm cả xe đạp điện, xe đạp máy) và các loại xe tương tự khác mức giá là 5.000 đồng/mẫu…

Mức giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu được quy định tại Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này.

Giá dịch vụ đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho linh kiện, thiết bị, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ theo quy định của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Lan Phương

.
.
.
.
.
.
.
.