Không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Ba, 02/01/2018, 21:47 [GMT+7]
.
.

Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, do đó không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo phản ánh của ông Trần Hữu Phước (tỉnh Quảng Nam), mẹ đẻ ông là con ruột của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sen, do bị bệnh nặng nên ủy quyền cho cháu là ông Trương Quốc Vinh làm thủ tục về chế độ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nay, mẹ của ông Phước khỏi ốm và muốn nhận lại việc thờ cúng nhưng người được ủy quyền là ông Trương Quốc Vinh không đồng ý viết giấy ủy quyền, nên gia đình tổ chức họp dòng tộc và có biên bản để được thờ cúng, nhưng khi làm đủ hồ sơ từ xã lên huyện và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam nhưng không được Sở chấp nhận mà yêu cầu phải có giấy ủy quyền mới có thể chuyển chế độ.

Ông Phước hỏi, có cách nào để mẹ của ông được nhận chế độ thờ cúng mẹ đẻ của mình?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, do đó không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoàn toàn do gia đình tự quyết định.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.