Xác minh đơn thư của công dân về điều kiện dự tuyển viên chức

Thứ Năm, 01/04/2021, 17:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 1/4/2021, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được Công văn 1775/UBND-TH5 ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc xác minh, giải quyết đơn thư của bà Đặng Thị Thảo phản ánh về điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên cấp THCS đối với bà Hoàng Thị Thùy An, sinh ngày 11/8/1995, dự tuyển vào vị trí việc làm: Giáo viên lịch sử của trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long (do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến).

Nội dung công văn như sau:

Sau khi tiếp nhận đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xác minh, làm rõ. Ngày 10/3/2021, Sở Nội vụ đã có báo cáo số 39/BC-SNV báo cáo kết quả xác minh vụ việc.

1. Về nội dung khiếu nại, cho rằng: Trong danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức cấp THCS có trường hợp bà Hoàng Thị Thùy An, sinh ngày 11/8/1995, dự tuyển vào vị trí giáo viên lịch sử của Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Thông báo số 08-TB-HĐTD ngày 18/1/2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức tỉnh.

Qua kiểm tra, rà soát, xác minh các hồ sơ, tài liệu liên quan cho thấy: Đối chiếu với các quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh về tiêu chuẩn, điều kiện người đăng ký tuyển dụng viên chức (Luật Viên chức, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn tuyển dụng viên chức của tỉnh) xác định: Bà Hoàng Thị Thùy An là thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký và tham dự kỳ thi viên chức của tỉnh năm 2020 theo quy định. Nội dung khiếu nại cho rằng thí sinh Hoàng Thị Thùy An không đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Thông báo số 08-TB-HĐTD ngày 18/1/2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức tỉnh là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

2. Về xác minh người viết đơn, Sở Nội vụ đã kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh sách người không đủ điều kiện dự tuyển viên chức thuộc các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2020 kèm theo Thông báo số 08-TB-HĐTD ngày 18/1/2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức tỉnh xác định có người tên Đặng Thị Thảo trùng với người đứng tên trong đơn. Bà Đặng Thị Thảo là người nộp hồ sơ dự tuyển viên chức (giáo viên THCS) nhưng do Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đối với giáo viên THCS nên bà Thảo không đủ điều kiện dự thi.

Ngày 5/3/2021 Sở Nội vụ đã làm việc  với cơ quan Tổ chức-Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Uông Bí, UBND phường Phương Nam và bà Đặng Thị Thảo. Qua đó xác định: Bà Đặng Thị Thảo, sinh ngày 26/3/1993, địa chỉ thường trú tại Khu Hiệp An 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí, không phải là giáo viên hợp đồng môn lịch sử tại các trường THCS thuộc TP Uông Bí. Từ khi ra trường bà Thảo chưa từng tham gia công tác giảng dạy; khi nộp hồ sơ thi viên chức bà là thí sinh tự do. Bà Đặng Thị Thảo không phải là người viết đơn và ký đơn nêu trên. Từ kết quả xác minh trên, xác định đơn khiếu nại có tên và chữ ký của bà Đặng Thị Thảo là đơn mạo danh.

Căn cứ các hồ sơ tài liệu, biên bản làm việc của cơ quan chuyên môn (Sở Nội vụ) và các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, UBND tỉnh xác định về người viết đơn khiếu nại là mạo danh, không phải do bà Đặng Thị Thảo viết và ký tên. Nội dung phản ánh trong đơn khiếu nại không đúng, không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Phòng Bạn đọc-Tư liệu

 

.
.
.
.
.
.
.
.