Rà soát, làm rõ nội dung khiếu nại của 26 hộ dân Sông Khoai

Thứ Ba, 23/02/2021, 08:16 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, triển khai dự án Khu công nghiệp Sông Khoai (giai đoạn 1), UBND TX Quảng Yên đã có thông báo thu hồi đất của các hộ dân bị ảnh hưởng. Do chưa đồng thuận với chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB), 26 công dân trú tại thôn 4, 5, 6 xã Sông Khoai có đơn khiếu nại đề nghị bồi thường toàn bộ diện tích đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi thực hiện dự án là đất khai hoang (phương án đã lập là đất công ích); khiếu nại đơn giá bồi thường và đơn giá hỗ trợ thấp. Nội dung khiếu nại của các hộ đã được tỉnh chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết.

Đại diện hộ dân thôn 4, 5, 6, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên trình bày nội dung khiếu nại với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh ngày 15/1/2021.
Đại diện hộ dân thôn 4, 5, 6, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên trình bày nội dung khiếu nại với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh ngày 15/1/2021.

Tiếp nhận nội dung khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản giao cho các sở, ngành và UBND TX Quảng Yên tham mưu, giải quyết. Theo đó, tỉnh giao Chủ tịch UBND TX Quảng Yên chủ trì, thành lập tổ công tác tập trung rà soát, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh để giải quyết dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của công dân. Thành phần tổ công tác mời Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã cùng tham gia giám sát, phản biện; các thành viên có am hiểu sâu về lĩnh vực quản lý đất đai và GPMB với tinh thần giải quyết thận trọng, tỉ mỉ, tránh để sai sót, lọt việc.

Liên quan đến khiếu nại về việc đề nghị bồi thường toàn bộ diện tích đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi thực hiện dự án là đất khai hoang, qua kiểm tra, rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của các hộ dân có diện tích đất được UBND xã Sông Khoai xác nhận là đất công ích, Đoàn xác minh UBND TX Quảng Yên nhận thấy: Toàn bộ các diện tích đất này được thể hiện trong đơn xin đăng ký ruộng đất năm 1997, có chữ ký của chủ sử dụng đất và xác nhận của UBND xã Sông Khoai (Chủ tịch hội đồng đăng ký đất đai xã Sông Khoai) ký xác nhận thời điểm năm 1997 là đất mượn và các thửa đất này cũng thể hiện trong sổ giao đất của các hộ dân do UBND huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) ký duyệt năm 1998 là đất mượn. Thời điểm năm 1998, UBND huyện Yên Hưng cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân cũng không cấp các thửa đất này do là đất thầu mượn thuộc quỹ đất công ích của UBND xã (chỉ công nhận các thửa đất giao lâu dài).

Theo đoàn xác minh, căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ, trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất do UBND xã Sông Khoai xác nhận, UBND TX Quảng Yên phê duyệt phương án hỗ trợ 30% giá đất theo loại đất hiện trạng thực tế đang sử dụng cho các hộ dân đối với diện tích đất nằm ngoài diện tích đất giao lâu dài cho các hộ dân và được UBND xã xác nhận là đất công ích là đúng quy định.

Tuy nhiên, theo phương án giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho nhân dân và đổi mới quản lý HTX đã được UBND xã Sông Khoai ký duyệt năm 1993 thì người dân thuộc HTX Sông Khoai 1 được giao đất nông nghiệp lâu dài mỗi khẩu là 792m2. Ngoài diện tích đất giao lâu dài này cho các hộ dân, thì diện tích còn lại quỹ đất để xây dựng cơ bản 5% và 15% để dự trữ theo kế hoạch giao đất lâu dài.

Để giải quyết vướng mắc liên quan đến tỷ lệ % diện tích đất thầu mượn trên địa bàn xã Sông Khoai, UBND TX Quảng Yên đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT. Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh có văn bản, đồng ý về chủ trương, hướng giải quyết theo nội dung đề xuất của Sở TN&MT, giao UBND TX Quảng Yên thực hiện theo phương án phần diện tích đất giao lâu dài trong tổng số diện tích đất thầu mượn của các hộ dân là 75%; phần diện tích tương ứng để lại (đất công ích 5%) là 25% trong tổng số diện tích đất thầu mượn của các hộ dân.

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của tỉnh, Quảng Yên đã phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân đang sử dụng diện tích đất thầu mượn tại thời điểm nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Khoai (xác định theo tỷ lệ 75%) là đất giao lâu dài. Phần diện tích còn lại nằm trong tỷ lệ 25% còn lại thuộc quỹ đất công ích của UBND xã Sông Khoai đã đảm bảo đúng quy định. Do vậy, Quảng Yên nhận định: Việc các hộ dân khiếu nại đòi bồi thường toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nhà nước thu hồi là đất khai hoang, không có cơ sở để giải quyết.

Kết quả xác minh cũng cho thấy, phần đất dự trữ và đất xây dựng cơ bản được xác định để xen canh vào các vùng và địa bàn từng xóm. Qua rà soát xác suất của một tờ bản đồ địa chính cho thấy, các thửa đất thầu mượn không tập trung tại một vị trí như phản ánh của các hộ dân mà nằm xen kẽ với đất giao lâu dài.

Đối với nội dung khiếu nại về đơn giá, theo xác minh của cơ quan chức năng thị xã, đối với dự án Khu công nghiệp Sông Khoai (giai đoạn 1) giá đất cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2154/QĐ-UBND ngày 5/6/2017, trong đó đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, giá đất phê duyệt là 51.000 đồng/m2. Việc UBND thị xã căn cứ vào giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt để áp dụng lập phương án bồi thường đối với đất trồng cây hàng năm cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đã đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các hộ dân khiếu nại về đơn giá hỗ trợ thấp, tuy nhiên, cơ quan chức năng TX Quảng Yên đã đưa ra các căn cứ, lập luận khẳng định việc áp dụng đơn giá bồi thường và đơn giá hỗ trợ đã được UBND TX Quảng Yên đảm bảo đúng quy định.

Tuy vậy, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận với nội dung giải quyết khiếu nại của thị xã Quảng Yên, tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. Tiếp và cho ý kiến về nội dung kiến nghị của các hộ dân tại buổi tiếp công dân định kỳ của Hội đồng tiếp công dân tỉnh ngày 15/1/2021, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin, giải thích về quyền của công dân trong việc thực hiện nội dung khiếu nại. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng với công dân trong giải quyết vụ việc, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Cùng ngày, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Đoàn xác minh nội dung giải quyết khiếu nại của 26 hộ dân.

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.