Căn cứ xét hưởng chế độ người bị địch bắt tù, đày

Thứ Ba, 29/12/2020, 08:29 [GMT+7]
.
.

Ông Bùi Văn Phát (Cà Mau) được cấp thẻ Hội viên tù chính trị cách đây ba năm nhưng đến nay chưa nhận được bất kỳ chế độ trợ cấp gì. Ông hỏi, trường hợp của ông có được hưởng chế độ chế độ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thẻ Hội viên được cấp cho người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn là hội viên của một tổ chức nào đó, được dùng để sử dụng những ưu đãi dành riêng cho hội viên của tổ chức đó. Thẻ Hội viên tù chính trị có thể do Hội tù chính trị yêu nước của một địa phương cấp, không phải do cơ quan quản lý Nhà nước cấp.

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công hiện hành thì thẻ Hội viên tù chính trị chưa phải là căn cứ để xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Để biết thêm thông tin về thẻ Hội viên tù chính trị có những quyền lợi gì, đề nghị ông liên hệ với nơi cấp thẻ để được hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền hoặc cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương để hướng dẫn về chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.