Giải quyết nội dung kiến nghị của các hộ dân xã Đoàn Kết (Vân Đồn)

Thứ Ba, 03/11/2020, 08:19 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, ông Đặng Văn Cường, trú tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết (huyện Vân Đồn) đại diện cho 104 hộ dân xã Đoàn Kết kiến nghị với tỉnh liên quan đến việc xác định giá giao đất tái định cư.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp giải quyết nội dung kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn, ngày 22/10/2020. Ảnh: Thành Công
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp giải quyết nội dung kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Vân Đồn, ngày 22/10/2020. Ảnh: Thành Công

Năm 2015, khi GPMB thực hiện dự án, các hộ dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng đã nhận phương án hỗ trợ tiền tự tìm tái định cư. Tuy nhiên, đến năm 2018, khi không tìm được nơi tái định cư thích hợp, các hộ dân kiến nghị đến tỉnh đề nghị được trả lại tiền hỗ trợ tự tìm tái định cư và xin được bố trí đất tái định cư.

Nội dung kiến nghị của các hộ dân được tỉnh xem xét và chấp thuận, chỉ đạo cơ quan chức năng và huyện Vân Đồn điều chỉnh quy hoạch, lập dự án hạ tầng bố trí tái định cư, giao đất cho các hộ dân. Liên quan đến việc xây dựng giá đất, tại văn bản 368/UBND-QLĐĐ1 ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Đồn xây dựng phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho 101 hộ dân trả lại tiền hỗ trợ tái định cư thuộc dự án tại thời điểm năm 2018 (thời điểm UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các hộ dân).

Ngày 22/4/2020, UBND huyện Vân Đồn có tờ trình thẩm định, phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (các hộ xin trả lại tiền tự tìm tái định cư).

Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý với mức giá đất cụ thể xây dựng vào tháng 12/2018 mà đề nghị UBND huyện xây dựng giá đất tại thời điểm nhà nước thu hồi đất, mức giá giao đất tái định cư tương đương mức giá đất tại Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân, ngày 13/5/2020, UBND huyện Vân Đồn có văn bản báo cáo UBND tỉnh, đề xuất cho phép huyện xây dựng phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ dân trả lại tiền hỗ trợ tái định cư thuộc dự án tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi đất để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định.

Tuy nhiên, ngày 29/5/2020, Sở TN&MT có văn bản với nội dung, việc xác định thời điểm tính giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư đã được Sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trên cơ sở thống nhất của liên ngành và UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết tại công văn số 368/UBND-QLĐĐ1 ngày 20/1/2020. Ngày 30/6/2020, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh đã họp và thông qua mức giá đất cụ thể theo tờ trình của UBND huyện Vân Đồn. Đến ngày 8/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2292/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất (mức giá đất cụ thể xây dựng vào tháng 12/2018). Không đồng ý với mức giá trên, các hộ dân tiếp tục kiến nghị đến huyện, tỉnh.

Giải quyết nội dung kiến nghị của các hộ dân, tại buổi làm việc ngày 22/10/2020, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tổng hợp và rà soát lại toàn bộ các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND huyện Vân Đồn nghiên cứu, căn cứ các văn bản chỉ đạo của tỉnh để tham mưu, đề xuất giải quyết nội dung đề nghị của các hộ dân.

Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.