Liên quan đến kiến nghị của bà Đinh Thị Xuyến (Quảng Yên): Thu hồi đất do cấp sai đối tượng

Thứ Ba, 13/10/2020, 08:56 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được kiến nghị của bà Đinh Thị Xuyến liên quan đến việc UBND TX Quảng Yên có thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) của gia đình .

Thông báo của UBND TX Quảng Yên về việc thu hồi GCNQSDĐ đối với hộ bà Đinh Thị Xuyến do không đúng đối tượng, không đúng nguồn gốc sử dụng đất.
Thông báo của UBND TX Quảng Yên về việc thu hồi GCNQSDĐ đối với hộ bà Đinh Thị Xuyến do không đúng đối tượng, không đúng nguồn gốc sử dụng đất.

Được biết, ngày 14/5/2020, UBND TX Quảng Yên có thông báo số 104/TB-UBND thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ bà Đinh Thị Xuyến, thường trú tại khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên. Lý do thu hồi: Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, do GCNQSDĐ đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất; không đúng nguồn gốc sử dụng đất.

Trước đó, ông Đặng Văn Vĩnh (em chồng bà Xuyến) đã có đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích 1.035m2 đã cấp cho bà Đinh Thị Xuyến vì cho rằng cấp không đúng và không đủ đối tượng sử dụng đất. Nội dung khiếu nại của ông Vĩnh không được UBND TX Quảng Yên chấp nhận, sau đó ông Vĩnh tiếp khiếu lên tỉnh và đề nghị giải quyết phần diện tích còn lại đã được UBND thị xã cấp cho bà Xuyến vào năm 2016 với diện tích 517,5m2 (bà Xuyến đã cho tặng con gái một phần diện tích), để gia đình ông làm nơi thờ tự ông bà tổ tiên.

Theo xác minh của Sở TN&MT, nguồn gốc thửa đất số 18, diện tích 1.035m2 (tờ bản đồ năm 1994), xã Cộng Hòa (nay thuộc địa giới hành chính phường Quảng Yên) là đất của ông Đặng Văn Giai và bà Vũ Thị Luận khai phá, tôn tạo sử dụng để ở từ năm 1945. Ông Giai và bà Luận sinh được 6 người con, gồm: Đặng Văn Khải, Đặng Văn Bình, Đặng Văn Vĩnh, Đặng Thị Xuyến, Đặng Văn Cư và Đặng Thị Hựu.

Vợ chồng ông Đặng Văn Khải và bà Đinh Thị Xuyến ở cùng bố mẹ chồng từ năm 1967. Năm 1978, ông Đặng Văn Giai chết (thời điểm này chưa lập hồ sơ địa chính thửa đất 18, tờ bản đồ 35 nói trên).

Theo báo cáo của UBND TX Quảng Yên, năm 1994, thành lập bản đồ địa chính xã Cộng Hòa, lập Sổ đăng ký ruộng đất, lúc này bà Luận không ở trên thửa đất mà ở cùng con gái là Đặng Thị Xuyến tại xóm Cửa Khâu, xã Cộng Hòa (nay là khu Cửa Khâu, phường Quảng Yên), chỉ có bà Đinh Thị Xuyến ở trên thửa đất này nên UBND xã Cộng Hòa đã kê khai lập thửa đất số 18, diện tích 1.035m2, tờ bản đồ địa chính số 35 mang tên bà Đinh Thị Xuyến. Không có hồ sơ xét duyệt của Hội đồng đăng ký đất đai cấp xã và không có xét duyệt của UBND cấp huyện đối với việc đăng ký đất đai mang tên bà Đinh Thị Xuyến. Ngày 12/6/1999, bà Luận chết và không để lại giấy tờ hoặc có di chúc về thửa đất số 18 trên.

Căn cứ bản đồ địa chính đo đạc năm 1994; đăng ký sổ địa chính; đơn của bà Đinh Thị Xuyến (được UBND xã Cộng Hòa xác nhận ngày 25/7/2005 với nội dung “đất do ông cha để lại từ năm 1945, ổn định, đề nghị UBND huyện Yên Hưng cấp GCNQSDĐ cho gia đình đất ở 1.035m2); biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, UBND huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) đã cấp GCNQSDĐ số AC720035 ngày 28/9/2005 cho bà Đinh Thị Xuyến.

Đến năm 2016, bà Xuyến đã lập hồ sơ tặng cho một nửa diện tích đất đã được cấp quyền sử dụng đất cho con gái là Đặng Thị Huân. Căn cứ theo hồ sơ, UBND TX Quảng Yên cấp GCNQSDĐ cho bà Huân với diện tích 517,5m2; cấp đổi GCNQSDĐ số CC375595 (diện tích 517,5m2) cho bà Xuyến đối với phần diện tích còn lại.

Sau khi được mẹ tặng cho quyền sử dụng đất, bà Huân đã làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Gái.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguồn gốc sử dụng đất tại thửa số 18 là đất của ông Đặng Văn Giai và bà Vũ Thị Luận khai phá, tôn tạo sử dụng để ở từ năm 1945. Tuy nhiên, khi đo đạc năm 1994 xã Cộng Hòa chỉ dựa và việc bà Đinh Thị Xuyến ở trên thửa đất này mà không kiểm tra lại nguồn gốc sử dụng đất, do vậy đã kê khai lập thửa đất này mang tên bà Đinh Thị Xuyến. Việc lập Sổ đăng ký ruộng đất thửa đất trên mang tên bà Đinh Thị Xuyến cũng không có hồ sơ xét duyệt của Hội đồng đăng ký đất đai cấp xã và không có xét duyệt của UBND cấp huyện.

Tại thời điểm lập sổ địa chính năm 1994 bà Luận vẫn còn sống. Việc UBND xã Cộng Hòa lập sổ đăng ký ruộng đất thửa số 18 mang tên bà Đinh Thị Xuyến là chưa đúng nguồn gốc và đối tượng sử dụng đất.

Khi thực hiện đăng ký cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 18 (năm 2005), nội dung xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Cộng Hòa có ghi là “đất do ông cha để lại từ năm 1945 ổn định, đề nghị UBND huyện Yên Hưng cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình đất ở 1.035m2; không tranh chấp, khiếu nại; phù hợp với khu dân cư” nhưng UBND huyện Yên Hưng không xem xét lại nguồn gốc đất đai, mà chỉ căn cứ vào sổ đăng ký ruộng đất mang tên một mình bà Đinh Thị Xuyến để thực hiện cấp GCNQSDĐ mang tên hộ bà Đinh Thị Xuyến là mâu thuẫn trong việc xác định nguồn gốc đất đai và khi thực hiện cấp giấy.

Thời điểm cấp giấy chứng nhận năm 2005, ông Giai và bà Luận đã chết, trong khi ông bà có 6 người con, nhưng do xác định bà Đinh Thị Xuyến có tên trong sổ đăng ký ruộng đất nên cơ quan chức năng của UBND huyện không hướng dẫn các con của ông Giai và bà Luận phân chia di sản theo quy định đối với hàng thừa kế theo pháp luật và thực hiện cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định tại Điều 151 Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Cũng do xác định bà Xuyến có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, nên cơ quan nhà nước không thực hiện xác minh lại tình trạng tranh chấp đất đai và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định UBND huyện Yên Hưng khi thực hiện cấp GCNQSDĐ cho bà Đinh Thị Xuyến vào năm 2005 chưa xem xét hết đối tượng sử dụng đất.

Việc bà Xuyến cho tặng quyền sử dụng đất cho con gái, sau đó con gái bà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Gái thực hiện trước khi UBND TX Quảng Yên xác minh GCNQSDĐ cấp năm 2005 mang tên bà Đinh Thị Xuyến đã cấp không đúng, đủ đối tượng. Do đó, đến trước thời điểm giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, việc chuyển nhượng và cho tặng này là thực hiện quyền của người sử dụng đất khi đã có GCNQSDĐ. Sau khi cho tặng con gái thì hộ bà Xuyến còn sử dụng 517,5m2 và được UBND thị xã cấp GCNQSDĐ số CC375595 ngày 16/6/2016.

Căn cứ quy định của pháp luật về các trường hợp nhà nước thực hiện thu hồi hoặc không thu hồi GCNQSDĐ (khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/NĐ-CP và điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013), cơ quan chức năng của tỉnh nhận định việc đến nay ông Đặng Văn Vĩnh không khiếu nại đề nghị giải quyết toàn bộ phần diện tích 1.035m2 mà chỉ khiếu nại đề nghị giải quyết phần diện tích còn lại đã được UBND thị xã cấp cho bà Đinh Thị Xuyến tại GCNQSDĐ số CC375595 ngày 16/6/2016, diện tích 517,5m2 (phần diện tích này chưa thực hiện chuyển nhượng cho người khác) là có cơ sở xem xét giải quyết.

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh có Quyết định 5517/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Vĩnh về đề nghị thu hồi GCNQSDĐ số CC375595, diện tích 517,5m2 do UBND TX Quảng Yên cấp cho bà Đinh Thị Xuyến; giao UBND thị xã thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ bà Xuyến và cấp lại phần diện tích 517,5m2 đất này trên cơ sở xem xét đầy đủ nguồn gốc và đối tượng sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hoa

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.