Trả lời bạn đọc

Thứ Ba, 08/09/2020, 08:19 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông nhận được một số câu hỏi của bạn đọc, Trung tâm đã gửi cơ quan chức năng trả lời.

Bà Trần Thị Hạnh, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, hỏi: Làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2TV như thế nào; hồ sơ gửi theo hình thức và tới địa chỉ nào?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh khi đã hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan Thuế. Hồ sơ thông báo tạm ngừng thực hiện theo Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 trong đó phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tạm ngừng. Hồ sơ có thể nộp qua mạng điện tử theo Điều 36, 37, 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 hoặc nộp qua bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh (Quầy 29 - Bộ phận Sở Kế hoạch và Đầu tư), phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Ngọc Thu, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, hỏi: Công ty chúng tôi thuê 1 kho chứa hàng của cá nhân. Trên hợp đồng, kho này chỉ thực hiện để chứa hàng, không có hoạt động kinh doanh. Xin hỏi cách thức đăng ký kho hàng?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Doanh nghiệp có 3 loại hình hoạt động phụ thuộc là Chi nhánh, Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Đối với kho hàng, doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật đăng ký thuế và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018. Mẫu biểu thông báo lập địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiều công dân tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, hỏi: Đơn vị chúng tôi hiện là chi nhánh của Công ty TNHH MTV 16. Giám đốc chi nhánh phải nhận ủy quyền ký hợp đồng kinh doanh từ công ty mẹ. Đơn vị có nhu cầu thêm ngành nghề kinh doanh, nhưng ngành nghề này hiện chưa có trong đăng ký kinh doanh của công ty mẹ. Đơn vị cần thủ tục nào?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13. Do vậy doanh nghiệp  phải bổ sung ngành nghề, hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sau đó bổ sung ngành nghề cho chi nhánh theo Thông báo II-13 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Đỗ Mai Trường Ca hỏi: Tôi là người Việt Nam, đang làm việc tại Hàn Quốc. Công ty tôi dự định lập công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, buôn bán, xuất khẩu nấm linh chi sừng hươu Hàn Quốc tại Quảng Ninh. Xin hỏi, hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp nước ngoài (lĩnh vực trên) tại Quảng Ninh; ưu đãi của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao. Được biết đối với doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam được Chính phủ hỗ trợ 30% chi phí trang thiết bị. Vậy thủ tục đăng ký, hạng mục áp dụng như thế nào?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

1. Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu, về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư 2014 trước khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề và đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư quy định tại Điều 15, 16 Luật Đầu tư.

3. Dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao được quy định tại mục 5 Phụ lục I (Kèm theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ) "Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản". Nếu đầu tư ở địa bàn kinh tế - xã hội nào (như khoản 2 trên) sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tương ứng với các mức: Đặc biệt ưu đãi; ưu đãi và khuyến khích đầu tư (vì câu hỏi chưa nêu dự án đầu tư tại địa phương nào trong tỉnh nên chưa trả lời cụ thể được).

Bà Bùi Thanh Mai, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, hỏi: Theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, hỗ trợ người lao động tham gia phòng chống dịch 24/24h được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/phiên trực. Người lao động tham gia trực tại các chốt do xã và huyện thành lập có được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực không?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: 

1. Tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ quy định: Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24h được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực.

2. Tại Điều 3 Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh quy định: Thực hiện hỗ trợ (tiền ăn, vật dụng thiết yếu) cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch; chế độ hỗ trợ cho người tham gia thường trực chống dịch 24/24h, cán bộ y tế, quân đội, công an, công tác viên, tình nguyện viên… theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
3. Ngày 3/4/2020, Sở Tài chính ban hành văn bản số 1427/STC-QLNS về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đặc thù và các chi phí khác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, tại điểm 5 mục I quy định về Chế độ đối với người tham gia thường trực chống dịch 24/24h: Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị quyết 37 của Chính phủ.
 
Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị bà liên hệ với UBND cấp xã hoặc cấp huyện nơi tham gia công tác phòng, chống dịch để được biết mình có thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không.
 
Phòng Lao động - Việc làm - Tiền lương - BHXH đề nghị Ban biên tập Sở trả lời cho công dân được biết.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.