Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:37 [GMT+7]
.
.

Năm học 2018-2019, trường ông Ngô Ngọc Hùng (Bắc Giang) có một học sinh lớp 9 hạnh kiểm cả năm đạt loại trung bình; học lực yếu (điểm trung bình các môn dưới 5,0; các môn Văn, Toán, Anh, Sử, Địa dưới 5,0). Năm học 2019-2020 học sinh này đăng ký xét lại tốt nghiệp.

Ông Hùng hỏi, để học sinh này được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở thì cần làm những thủ tục gì và điều kiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Học sinh cần lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức.

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu học sinh đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.