UBND TX Đông Triều trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hiền

Thứ Năm, 16/07/2020, 08:06 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hiền (khu Yên Hợp, phường Yên Thọ, TX Đông Triều) kiến nghị về việc UBND TX Đông Triều không thực hiện giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại khi công dân có đơn khiếu nại.

Ông Nguyễn Nhân Nghi (bố đẻ bà Hiền), trú tại xã Yên Thọ (Đông Triều) trình bày nội dung kiến nghị với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, ngày 15/6/2018.
Ông Nguyễn Nhân Nghi (bố đẻ bà Hiền), trú tại xã Yên Thọ (Đông Triều) trình bày nội dung kiến nghị với Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, ngày 15/6/2018.

Nội dung đơn của công dân đã được Trung tâm Truyền thông tỉnh chuyển đến UBND TX Đông Triều đề nghị trả lời công dân theo quy định. Ngày 6/7/2020, UBND TX Đông Triều có Văn bản số 2093/UBND trả lời với nội dung: Thực hiện Thông báo số 51/TB-UBND ngày 19/3/2020 và Thông báo số 92/TB-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hiền, trong đó giao UBND TX Đông Triều giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định và thẩm quyền.

Ngày 29/4/2020, sau khi rà soát, kiểm tra nội dung đơn, UBND TX Đông Triều ban hành Thông báo số 161/TB-UBND về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Căn cứ Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì đã có thông báo trả lời bằng công văn số 225/UBND-TD ngày 27/8/2018 của UBND TX Đông Triều, là đúng quy định của pháp luật gửi Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đúng thời gian quy định.

Theo công văn số 225/UBND-TD của UBND TX Đông Triều xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Nhân Nghi (bố đẻ bà Hiền), trú thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ: Ngày 15/10/2017 bà Nguyễn Thị Hiền có đơn xin mua ô đất số 2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở xen cư thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ. Ngày 18/12/2017 UBND thị xã ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hiền. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát, các cơ quan chuyên môn chưa tham mưu UBND thị xã thực hiện quy trình giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 53, Luật Đất đai 2013. Ngày 23/4/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1787/QĐ-UBND.

Ô đất số 2, khu dân cư Yên Hợp, xã Yên Thọ, TX Đông Triều.
Ô đất số 2, khu dân cư Yên Hợp, xã Yên Thọ, TX Đông Triều.

Công văn số 225/UBND-TD cũng nêu, liên quan đến nội dung khiếu nại về việc UBND thị xã hủy bỏ quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hiền, kết quả giải quyết cho thấy, Quyết định số 1787/QĐ-UBND đã được ban hành, tuy nhiên UBND thị xã chưa thực hiện tiếp các bước theo quy trình giao đất để bàn giao đất và cấp GCNQSDĐ cho bà Hiền. Bà Hiền cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để được giao thửa đất đã nêu. Như vậy, bà Nguyễn Thị Hiền chưa từng sử dụng cũng như không có quyền và lợi ích đối với thửa đất số 2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở xen cư thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ.

Công văn này cũng khẳng định Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND thị xã không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hiền và ông Nguyễn Nhân Nghi. Căn cứ khoản 2, Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Nhân Nghi không thuộc trường hợp được thụ lý giải quyết.

Vậy Trung tâm Truyền thông thông tin đến bà được biết.

Phòng bạn đọc - Tư liệu

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.