UBND TX Đông Triều trả lời đơn của 4 công dân xã Bình Khê

Thứ Ba, 21/07/2020, 07:53 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được đơn tố cáo của 4 công dân (Hà Mạnh Thời, Bùi Văn Biên, Lê Phong Hải, Nguyễn Hồng Quang) thôn Bắc Sơn (xã Bình Khê, TX Đông Triều) liên quan đến việc làm đường nông thôn mới thôn Bắc Sơn giai đoạn 2011-2013.

UBND tỉnh đối thoại, giải quyết nội dung tố cáo của 4 công dân thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, ngày 2/10/2018.
UBND tỉnh đối thoại, giải quyết nội dung tố cáo của 4 công dân thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, ngày 2/10/2018.

Theo đơn, các ông tố cáo Đảng ủy, UBND xã Bình Khê tạo hồ sơ thanh quyết toán làm đường nông thôn mới thôn Bắc Sơn giai đoạn 2011-2013 giả mạo; Chủ tịch UBND TX Đông Triều, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã ban hành kết luận kiểm tra kinh tế làm đường nông thôn mới thôn Bắc Sơn năm 2011-2013 sai. Nội dung đơn của các ông đã được Trung tâm Truyền thông tỉnh chuyển đến UBND TX Đông Triều xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 6/7/2020, UBND TX Đông Triều có văn bản 2093/UBND trả lời đơn thư của công dân với nội dung: Vụ việc người dân nêu trong đơn đã được UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Kết luận thanh tra số 2578/KL-UBND ngày 16/11/2018, giải quyết đúng chính sách pháp luật, các nội dung đã được kiểm tra, rà soát và công khai để 4 công dân được rõ. Trước khi ban hành Kết luận thanh tra, nội dung dự thảo kết luận đã được người có đơn kiến nghị đều nhất trí và ký biên bản.

Địa phương cũng đã báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 22/1/2019 về kết quả giải quyết vụ việc tố cáo tại thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê liên quan đến công trình đường bê tông nông thôn từ năm 2011-2013 tại thôn Bắc Sơn; Thông báo số 160/TB-UBND ngày 13/5/2019 của UBND TX Đông Triều về việc từ chối tiếp công dân và xử lý khiếu nại tố cáo đối với các ông Hà Mạnh Thời, Bùi Văn Biên, Lê Phong Hải, Nguyễn Hồng Quang liên quan đến việc thi công đường bê tông thôn Bắc Sơn từ năm 2011-2013. Các văn bản trên đã gửi đến Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh, thị xã.

Đoạn đường giao thông thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, TX Đông Triều.
Đoạn đường giao thông thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, TX Đông Triều.

Theo Thông báo 160/TB-UBND, vụ việc xuất phát từ năm 2014, 4 công dân thôn Bắc Sơn tố cáo cán bộ thôn Bắc Sơn liên quan đến việc thu, chi, chất lượng nghiệm thu công trình làm đường bê tông nông thôn mới từ năm 2011-2013 của thôn Bắc Sơn. Việc thanh tra kết quả thực hiện công tác quản lý, xây dựng công trình đường bê tông thôn Bắc Sơn đã được Chủ tịch UBND TX Đông Triều chỉ đạo thực hiện và ban hành kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và chỉ đạo của UBND tỉnh trong Thông báo số 246/UBND-TD3 ngày 16/10/2018.

Đoàn thanh tra đã bám sát quy định của Luật Thanh tra, thống nhất phương pháp tiến hành kiểm tra, xác minh và có sự tham gia chứng kiến của người có đơn. Đoàn thanh tra đã sử dụng số liệu xác minh kết quả thu, chi thực tế để thi công đường bê tông, có sự thống nhất giữa UBND xã Bình Khê, đại diện thôn Bắc Sơn và người có đơn; đồng thời sử dụng kết quả giám định chất lượng, khối lượng bê tông của đơn vị tư vấn để làm cơ sở ban hành kết luận. Trong kết luận thanh tra không căn cứ theo tài liệu quyết toán của UBND xã Bình Khê đã lập với lý do, UBND xã lập và phê duyệt quyết toán không đúng theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn, số tiền quyết toán không đúng với số tiền thực tế...

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, kiến nghị của 4 công dân, Kết luận Thanh tra số 2578/KL-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND thị xã không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; trước khi ban hành kết luận thanh tra, nội dung dự thảo kết luận cũng đã được thông qua và được người có đơn nhất trí nội dung, ký biên bản, do vậy nội dung khiếu nại đã nêu không được thụ lý giải quyết theo quy định tại khoản 2, Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011.

Thông báo số 160/TB-UBND nêu rõ: Căn cứ quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; căn cứ ý kiến thống nhất và chỉ đạo của Tổ công tác thuộc UBND tỉnh, UBND TX Đông Triều thông báo từ chối tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo đối với các ông: Bùi Văn Biên, Hà Mạnh Thời, Lê Phong Hải, Nguyễn Hồng Quang thôn Bắc Sơn, liên quan đến việc thi công đường bê tông thôn Bắc Sơn từ năm 2011-2013.

Trung tâm Truyền thông tỉnh thông tin đến các ông được biết.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.