UBND TP Hạ Long trả lời đơn của công dân về bồi thường GPMB

Thứ Năm, 09/07/2020, 11:04 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được đơn của các ông Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Văn Tạo (cùng trú tổ 3, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, TP Hạ Long), kiến nghị phương án bồi thường GPMB dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Việt Hưng có nhiều điểm không chính xác: Tên chủ hộ; đơn giá thu hồi đất thấp; không đền bù cây cối, kiến trúc.

KCN Việt Hưng. Ảnh: Quang Minh
KCN Việt Hưng. Ảnh: Quang Minh

Nội dung đơn của các ông đã được Trung tâm Truyền thông tỉnh chuyển đến UBND TP Hạ Long xem xét, giải quyết theo quy định. Ngày 18/6/2020, UBND TP Hạ Long có văn bản số 5402/UBND trả lời. Theo đó, liên quan đến phản ánh về nội dung tên chủ hộ không chính xác: Căn cứ bản chứng nhận nhà, đất do UBND phường Việt Hưng xác nhận ngày 15/11/2018, thể hiện hộ chính chủ là ông (bà) Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Thanh Huyền, đồng sử dụng là ông Nguyễn Cao Cường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trình UBND TP Hạ Long phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Thanh Huyền và đồng sử dụng là ông Nguyễn Cao Cường. Ngày 17/6/2020, UBND phường Việt Hưng có văn bản đính chính lại đối tượng bồi thường, hỗ trợ, UBND TP Hạ Long đã ban hành Quyết định số 5035/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về việc đính chính lại đối tượng bồi thường, hỗ trợ mang tên ông (bà) Nguyễn Văn Tạo - Từ Thị Hồng đồng sử dụng là ông Nguyễn Cao Cường.

Đối với nội dung phản ánh đơn giá thu hồi thấp: Tại Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường và bố trí tái định cư thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Hưng, thì đơn giá đất trồng cây lâu năm là 70.000 đồng/m2. Căn cứ quyết định trên, UBND TP Hạ Long khẳng định phương án được phê duyệt tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Tạo - Từ Thị Hồng và đồng sử dụng ông Nguyễn Cao Cường với đơn giá bồi thường đất trồng cây lâu năm 70.000 đồng/m2 là đúng quy định.

Về nội dung đề nghị bồi thường cây cối, kiến trúc: Tại văn bản số 362/UBND ngày 15/8/2019 của UBND phường Việt Hưng, xác nhận công trình kiến trúc (hàng rào lưới thép B40, cột sắt) xây dựng sau ngày 1/7/2014; cây cối, hoa màu gồm có thanh long trồng sau ngày 5/5/2017 (ngày công bố công khai thông báo thu hồi đất), keo trồng trước ngày 5/5/2017.

Theo điểm c, khoản 1, Điều 25 quy định kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà, công trình khác xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất nhưng không đúng mục đích sử dụng đất: Việc xây dựng từ ngày 1/7/2014 trở về sau thì không được hỗ trợ. Căn cứ theo quy định trên, công trình kiến trúc của gia đình ông xây dựng sau ngày 1/7/2014 do vậy không đủ điều kiện được hỗ trợ.

Theo khoản 2, Điều 92, Luật Đất đai 2013 và điểm a, khoản 1, Điều 27 quy định kèm theo Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Trường hợp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đối chiếu với quy định trên, cây thanh long của gia đình ông trồng sau ngày 5/5/2017 (ngày công bố công khai thông báo thu hồi đất) do đó không được bồi thường, hỗ trợ. Đối với cây keo đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 9981/QĐ-UBND ngày 2/12/2019.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

 

.
.
.
.
.
.
.
.