Trả lời bạn đọc

Thứ Ba, 28/07/2020, 08:10 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được câu hỏi của bạn đọc về chế độ chính sách, Trung tâm đã chuyển tới các cơ quan chức năng trả lời như sau:

Ông Nguyễn Anh Dũng, phường Quang Trung, Uông Bí hỏi: "Người lao động làm việc 30 ngày liên tục 12h/ngày mà theo quy chế tính lương của công ty chỉ tính 22 ngày công và 20 giờ thêm giờ/tháng. Vậy doanh nghiệp có vi phạm quy chế của luật lao động không?"

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động: "(1) Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. (2) Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (a) Được sự đồng ý của người lao động; (b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm; (c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ".

Còn theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động: "Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây: (1). Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; (2). Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa".

Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động: "(1) Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. (2) Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động".

Như vậy, để làm rõ nội dung ông/bà hỏi; đề nghị ông/bà liên hệ với đơn vị nơi ông/bà công tác để được xem xét, trả lời.

Lãnh đạo huyện Hải Hà kiểm tra điều kiện làm việc của cán bộ, công chức xã Quảng Ming sau sáp nhập vào tháng 1/2020.
Lãnh đạo huyện Hải Hà kiểm tra điều kiện làm việc của cán bộ, công chức xã Quảng Minh sau sáp nhập vào tháng 1/2020.

Ông N.T.T (Quảng Ninh) hỏi: “Trước ngày 1/4/2020 tôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020; kiêm Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ ngày 1/4/2020, tôi thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020, hiện vẫn giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2020. Trước khi thôi chức Bí thư Đảng ủy xã, tôi hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 0,3. Vậy khi cấp có thẩm quyền chuyển xếp lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới theo chức danh Chủ tịch HĐND thì tôi có được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ Bí thư Đảng ủy 0,3 trong thời gian 6 tháng không?”

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 3, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định: "...a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm".

Căn cứ quy định tại Điều 7, Mục 2, Chương II, Nghị định số 92/2009 ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo: "...Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung như sau: (a) Bí thư đảng ủy: 0,30; (b) Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25;...”.

Đối chiếu với các quy định trên thì việc bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện trong trường hợp cán bộ, công chức thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có phụ cấp chức vụ thấp hơn mức phụ cấp chức vụ cũ. Đối với trường hợp của độc giả đã nêu thì mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh cũ là 0,3 (Bí thư Đảng ủy xã) và mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh mới là 0,25 (Chủ tịch HĐND xã).

Ông Tiến Hoàng, thôn Lâm Sinh 2, xã Minh Thành, TX Quảng Yên hỏi: "Chúng tôi là viên chức đã được phê duyệt nghỉ thôi việc theo Quyết định số 1115 ngày 31/3/2020, nhưng đến nay chưa nhận được trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết 206/2029/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh ngày 30/7/2019, chốt bảo hiểm từ ngày 1/4/2020."

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 5 Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết một số nội dung tổ chức thực hiện Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh quy định: Sau khi UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách người có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết hưu trí hoặc thôi việc theo quy định của Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND, cơ quan, đơn vị ban hành Quyết định nghỉ công tác theo nguyện vọng, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết các thủ tục BHXH đối với người công tác.

Tại Điều 2 Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh quy định: "Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh chi trả kinh phí giải quyết chế độ, chính sách sau khi các đối tượng đã cập nhật bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN của cơ quan bảo hiểm xã hội đến thời điểm nghỉ công tác".

Do đó, để biết thêm thông tin về việc chi trả trợ cấp và các thủ tục giải quyết BHXH, đề nghị độc giả liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Phòng Bạn đọc - Tư Liệu (ghi)

.
.
.
.
.
.
.
.