Khiếu nại của ông Hà Thế Dũng không có cơ sở để thực hiện

Thứ Năm, 04/06/2020, 08:17 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã tư Loong Toòng và tuyến đường Trần Hưng Đạo, UBND TP Hạ Long đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hộ ông Hà Thế Dũng (tổ 4, khu 46, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Tuy nhiên, ông Dũng không đồng ý, có đơn khiếu nại.

Ngã tư Loong Toòng.
Nút giao thông ngã tư Loong Toòng (TP Hạ Long).

Tại thời điểm GPMB, hộ ông Dũng sử dụng 37,4m2 đất, gồm 32m2 đã được cấp GCNQSDĐ năm 2008, 5,4m2 nằm ngoài GCNQSDĐ. Theo phương án, hộ ông Dũng được bồi thường về đất ở 32m2 và 100% kiến trúc trên diện tích 32m2, chính sách hỗ trợ và tái định cư; không bồi thường đất và kiến trúc trên diện tích 5,4m2 thuộc thửa 141, tờ bản đồ địa chính số 17 do UBND phường Yết Kiêu quản lý.

Ông Dũng khiếu nại, yêu cầu bồi thường 5,4m2 là đất ở và tài sản trên đất; đề nghị thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng cho gia đình. Ngày 27/9/2019, UBND TP Hạ Long có Quyết định số 8049/QĐ-UBND, trong đó chấp nhận bồi thường 1,2867/5,4m2 là đất ở và tài sản trên đất. Không chấp nhận, ông Dũng tiếp tục khiếu nại lên tỉnh.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, phần diện tích 32m2 thuộc thửa 58, tờ bản đồ địa chính số 2, phường Trần Hưng Đạo năm 1997. Nguồn gốc thửa đất là của hộ bà Lê Thị Cẩm (mẹ vợ ông Dũng) sử dụng ki ốt bán hàng từ năm 1986. Năm 1995, bà Cẩm được cấp giấy phép xây dựng.

Năm 2004, căn cứ vào hiện trạng xây dựng của các hộ dân, UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết đất ở các hộ dân tổ 10, khu 6, phường Trần Hưng Đạo; trong đó có ô số 6 của hộ bà Lê Thị Cẩm với diện tích 33,28m2. Trong phần diện tích 5,4m2 có 1,28m2 nằm trong ô số 6 quy hoạch chi tiết đất ở các hộ dân tổ 10, khu 6; phần diện tích còn lại nằm ngoài quy hoạch chi tiết đất ở của ô số 6.

Ngày 6/4/2020, TP Hạ Long có văn bản số 2768/UBND, nêu rõ, năm 2004 UBND thành phố chỉ phê duyệt quy hoạch chi tiết đất ở các hộ dân tổ 10, khu 6, phường Trần Hưng Đạo, không có quy hoạch riêng lẻ ô đất số 6 cho bà Lê Thị Cẩm. Đồng thời, đã lập sơ đồ xác định kích thước ô đất số 6, kết quả xác định chính sách diện tích ô đất số 6 là 33,29m2.

Theo hồ sơ cấp GCNQSDĐ, vợ chồng ông Dũng có ký xác nhận tại biên bản kiểm tra thực địa (nhà ở, đất ở) ngày 29/12/2007 để làm cơ sở cấp GCNQSDĐ với diện tích 32m2 và được UBND TP Hạ Long cấp GCNQSDĐ ngày 14/5/2008. UBND thành phố không cấp đủ diện tích theo quy hoạch chi tiết đất ở cho hộ ông Dũng, thiếu 1,28m2 đất ở.

Kết quả làm việc ngày 24/12/2019 giữa Thanh tra tỉnh và ông Hà Thế Dũng khẳng định năm 2009 gia đình có xây dựng thêm tầng 4 của ngôi nhà như hiện trạng tại thời điểm GPMB. Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng nhận định hộ ông Dũng có hành vi lấn 5,4m2 đất nằm ngoài diện tích 32m2 theo GCNQSDĐ được UBND thành phố cấp năm 2008, trong đó có 1,28m2 đất nằm trong diện tích ô số 6 thuộc quy hoạch chi tiết đất ở các hộ dân tổ 10, khu 6, phường Trần Hưng Đạo, đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ nhưng chưa được UBND thành phố cấp. 4,12m2 còn lại nằm ngoài diện tích ô số 6 thuộc thửa 141, tờ BĐĐC số 17 phường Yết Kiêu do UBND phường Yết Kiêu quản lý.

Căn cứ khoản 4, Điều 82 và khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai năm 2013 thì 4,12m2 hộ ông Dũng sử dụng không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, do đó không đủ điều kiện được bồi thường về đất. Hộ ông Dũng cũng không đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ tại Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1766/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Từ căn cứ trên, ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Hà Thế Dũng.

Trần Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.