Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thành đã được giải quyết

Thứ Ba, 12/05/2020, 09:53 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thành, tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, liên quan đến việc bố trí đất tái định cư khi GPMB thực hiện dự án Khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm. Các kiến nghị, khiếu nại của bà Thành đã được TP Hạ Long xem xét, giải quyết.

Dự án Khu đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm (TP Hạ Long).
Dự án Khu đô thị tại phường Hà Lầm (TP Hạ Long).

Theo nội dung đơn kiến nghị, bà Thành cho biết, thực hiện dự án Khu đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm, gia đình bà bị thu hồi nhà đất tại thửa 179/3/GPMB, có nguồn gốc là đất của bố chồng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Gia đình bà là hộ phụ chủ. Khi thực hiện dự án, UBND thành phố đã thu hồi toàn bộ nhà đất và bố trí cho bố chồng bà một suất tái định cư. Bà đề nghị được giải quyết tái định cư cho gia đình.

Theo văn bản 2503/PTQĐ ngày 25/9/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long, hộ ông Phạm Văn Thông (bố chồng bà Nguyễn Thị Thành) quản lý sử dụng thửa đất số 179/3/GPMB. Theo bản chứng nhận nguồn gốc đất ngày 29/5/2017 của UBND phường Hà Khánh, thửa đất có nguồn gốc do ông Phạm Văn Thông khai phá và sử dụng từ năm 1964. Đến năm 2011 ông Thông được cấp GCNQSDĐ, trong đó 200m2 đất ở và 457,1m2 đất trồng cây lâu năm. Hộ ông Thông đã được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, trong đó hộ ông Thông đủ điều kiện được bố trí 1 ô đất tái định cư.

Theo kết quả xác minh bổ sung của UBND phường Hà Khánh, hộ ông, bà Phạm Văn Thông - Hoàng Thị Thái có thế hệ thứ hai là ông, bà Phạm Văn Minh (chết năm 2009) - Nguyễn Thị Thành, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, khu 2, phường Hà Khánh và ở cùng hộ ông Phạm Văn Thông tại thửa đất số 179/3/GPMB từ năm 1991 đến khi thực hiện dự án. Hộ bà Thành có nhà ở riêng trên thửa đất GPMB và không có nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn phường Hà Khánh.

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 18 Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn 2,5 lần hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở tại nơi có đất bị thu hồi do UBND tỉnh quy định thì được bố trí 2 ô đất tái định cư.

Trong khi đó, vị trí GPMB của hộ ông Thông có hạn mức công nhận đất ở là 200m2/hộ. Diện tích đất ở mà hộ ông Thông được bồi thường là 200m2, nhỏ hơn 2,5 lần hạn mức công nhận đất ở (500m2). Do đó, theo quy định trên thì hộ ông Thông được bố trí 1 ô đất tái định cư là đúng quy định. Việc bà Nguyễn Thị Thành đề nghị bố trí tái định cư cho gia đình bà là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Ngày 26/10/2018, Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố kết luận, thế hệ thứ hai của hộ ông Phạm Văn Thông không đủ điều kiện xét mua đất tái định cư. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định đời sống cho hộ dân, giải quyết khó khăn về nhà ở cho thế hệ thứ hai của hộ ông Phạm Văn Thông sau khi thu hồi đất, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã đề xuất phương án giải quyết. Cụ thể, trong trường hợp bà Thành không còn khiếu nại, kiến nghị nào liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thành phố phê duyệt thì giao UBND các phường trên địa bàn thành phố (trừ UBND phường Hà Khánh) và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xác minh hộ bà Thành có nhà ở, đất ở và đã được hợp thức hóa đất ở tại các phường trên địa bàn TP Hạ Long hay chưa. Trường hợp bà Thành đã chấp hành di chuyển, đồng thời không có nhà ở, đất ở trên địa bàn các phường và chưa được hợp thức đất ở trên địa bàn TP Hạ Long, đề xuất Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND thành phố giao 1 ô đất thu tiền sử dụng đất đối với hộ bà Thành.

Đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất được UBND TP Hạ Long chấp thuận tại văn bản 8922/UBND ngày 20/11/2019. Ngày 28/2/2020, UBND TP Hạ Long có Quyết định số 1181/QĐ-UBND giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thành và hàng thừa kế thứ nhất của ông Phạm Văn Minh, thuộc diện GPMB dự án Khu đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm.

Tuy nhiên, sau đó bà Nguyễn Thị Thành lại có đơn khiếu nại đề nghị UBND thành phố hủy một phần Quyết định 1181/QĐ-UBND theo hướng sửa đối tượng giao đất ở. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý nội dung khiếu nại, ngày 3/4/2020, UBND TP Hạ Long đã có Quyết định số 2698/QĐ-UBND điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1181/QĐ-UBND, trong đó điều chỉnh nội dung “giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thành và hàng thừa kế thứ nhất của ông Phạm Văn Minh” thành “giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thành”. Ngày 27/4/2020, người được ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thành đã có đơn xin rút nội dung khiếu nại.

Trần Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.