Giáo viên mầm non tư thục có được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19?

Thứ Ba, 05/05/2020, 11:44 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm truyền thông tỉnh nhận được câu hỏi của bạn đọc liên quan đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, bạn đọc có địa chỉ mail “nuskin...@gmail.com” hỏi: “Vợ tôi là giáo viên mầm non tư thục tại một cơ sở trên địa bàn TP Hạ Long. Trong thời gian dịch Covid-19 phải nghỉ việc không hưởng lương. Trường hợp của vợ tôi cũng như trường hợp giáo viên mầm non tư thục khác có được hưởng hỗ trợ hay không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì? Hồ sơ gửi đến đâu hoặc liên hệ với ai để được hướng dẫn?"

Nhân viên Trường Mầm non ABC - Hạ Long vệ sinh đồ dùng học tập trong thời gian học sinh nghỉ do dịch Covid-19.
Nhân viên Trường Mầm non ABC - Hạ Long vệ sinh đồ dùng học tập trong thời gian học sinh nghỉ do dịch Covid-19. Ảnh Dương Trường (Ảnh minh họa)

Việc hỗ trợ đối tượng khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 hiện đang được triển khai theo hai chính sách, đó là Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết 42/2020/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với chính sách của tỉnh, theo điểm a, khoản 1, điều 2 Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đối tượng hỗ trợ là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo quy định tại văn bản 2359/UBND-TM3 của UBND tỉnh, để được hỗ trợ, người lao động quy định điểm a, khoản 1, điều 2 Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND phải đảm bảo đủ bốn điều kiện sau:

Một là, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hai là, thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn nghèo của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, được UBND các địa phương công nhận vào cuối năm 2019 hoặc Quyết định bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến tháng 03/2020 (hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020). Ba là, người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên bao gồm: Lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đang tham gia lao động, sản xuất tạo thu nhập cho hộ gia đình, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chưa tìm được việc làm mới. Bốn là, trong danh sách hỗ trợ được UBND cấp huyện phê duyệt.

Do bạn không nêu rõ gia đình có thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh hay không nên chưa có đầy đủ cơ sở khẳng định trường hợp vợ bạn (người lao động) có hay không được hưởng hỗ trợ. Bạn có thể căn cứ điều kiện về đối tượng người lao động đã nêu trên để rà soát xem thành viên gia đình mình có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định của tỉnh hay không.

Về hồ sơ, thủ tục đối với nhóm đối tượng này, văn bản 2359/UBND-TM3 của UBND tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn của người lao động; Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hiệu lực đến thời điểm hỗ trợ; Bản sao sổ hộ khẩu của hộ nghèo, cận nghèo. Trường hợp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thêm bản sao quyết định chấm dứt hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động.

Người lao động lập hồ sơ và gửi đến trưởng thôn/bản/khu phố (trưởng thôn). Trưởng thôn có trách nhiệm lập danh sách và gửi Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thẩm định, xét duyệt; danh sách xét duyệt đề nghị UBND huyện hỗ trợ phải được niêm yết công khai để nhân dân giám sát theo dõi. Sau khi có văn bản đề nghị của cấp xã, UBND huyện tổ chức thẩm định, xét duyệt và quyết định hỗ trợ cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với chính sách của Trung ương, theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì giáo viên mầm non tư thục không nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 7, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Được biết, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đang tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để bổ sung đối tượng giáo viên mầm non tư thục vào nhóm đối tượng hỗ trợ.

Phòng Bạn đọc-Tư liệu

 

.
.
.
.
.
.
.
.