Chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Tây

Thứ Năm, 19/03/2020, 14:22 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã tư Loong Toòng và tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) gia đình ông Phạm Văn Tây (tổ 2, khu 5, phường Trần Hưng Đạo) bị thu hồi 43,3m2 đất. Theo phương án được lập, gia đình ông được bồi thường 24,2m2 đất trồng cây lâu năm; 19,1m2 không được bồi thường do là đất giao thông. Không đồng ý, ông Tây khiếu nại yêu cầu được bồi thường 43,3m2 đất là đất ở.

Ngã tư Loong Toòng.
Ngã tư Loong Toòng (TP Hạ Long).

Nội dung khiếu nại của ông Tây không được UBND TP Hạ Long chấp nhận, ông Tây tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. Theo xác minh của Thanh tra tỉnh, hộ ông Tây nhận chuyển nhượng nhà của ông Bùi Văn Phú ngày 1/8/1969, được Ủy ban hành chính xã Cao Thắng xác nhận ngày 6/8/1971. Trên giấy tờ chuyển nhượng và biên lai không ghi diện tích đất và không có sơ đồ kèm theo.

Ngày 2/6/1980, hộ ông Tây được UBND TX Hồng Gai (nay là UBND TP Hạ Long) cấp giấy phép sử dụng đất công và xây dựng nhà ở số 33, diện tích 220m2. Ngày 26/4/1993, được UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, chứng nhận quyền sở hữu nhà 2 tầng 64m2, quyền sử dụng đất ở với diện tích 94,4m2, 94m2 còn lại ông Tây quản lý.

Năm 1997, Nhà nước đo vẽ bản đồ địa chính, thửa đất của hộ ông Tây được xác lập trong hồ sơ kỹ thuật là thửa đất số 2, tờ BĐĐC số 4, diện tích 333m2. Năm 2005, hộ ông Tây được UBND TP Hạ Long cấp Giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 238,7m2, trong đó đất ở 120m2, đất trồng cây lâu năm là 118,7m2 (không cấp phần diện tích 94,3m2 nằm trong hành lang đường điện).

Tại thời điểm cấp giấy cho hộ ông Tây, các quy định về hạn mức ban hành kèm theo Quyết định số 2515/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh không còn phù hợp; trong khi đó Quyết định số 3717/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh chưa có hiệu lực.

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai 2003, thì việc UBND TP Hạ Long cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Tây chưa đúng quy định.

Toàn bộ diện tích 333m2 đất của gia đình ông đủ điều kiện xác định là đất ở và được cấp giấy là đất ở. Vì ngoài diện tích đất ở 120m2 được cấp, phần diện tích 118,7m2 đất trồng cây lâu năm được sử dụng từ năm 1969, tại bản đồ địa chính 1997 được xác định cùng thửa đất có nhà ở. 

Do việc cấp Giấy CNQSDĐ của UBND TP Hạ Long chưa đúng theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp năm 2005, do vậy tại thời điểm thu hồi đất cần phải xác định lại diện tích đất ở cho hộ ông  Tây.

Theo hồ sơ tài liệu, gia đình ông Tây sử dụng đất đã được các cơ quan có thẩm quyền qua thời kỳ cấp nhiều giấy tờ về quyền sử dụng đất, tuy nhiên diện tích mỗi lần cấp khác nhau.

Riêng giấy tờ mua nhượng nhà và các công trình trên đất của ông Tây mua năm 1969 của ông Phú được Ủy ban hành chính xã Cao Thắng xác nhận và thu trước bạ năm 1971 không ghi rõ diện tích. Các giấy tờ trên đều là các loại giấy tờ được quy định tại Khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

Mặt khác, liên quan đến việc các hộ dân có đất thu hồi thực hiện tại dự án trên đề nghị bồi thường là đất ở, trên cơ sở đề xuất của thành phố và liên ngành, Sở TN&MT đã có hướng dẫn tại văn bản 5645/TNMT-ĐKĐĐ ngày 25/9/2017, trong đó có nội dung “Đối với trường hợp đã được cấp giấy CNQSDĐ thì bồi thường là đất ở đối với diện tích thu hồi thực tế các hộ đang quản lý, sử dụng nhưng không vượt quá diện tích đất ở ghi trong GCNQSDĐ đã cấp...”.

Từ căn cứ trên, UBND tỉnh nhận định, việc ông Tây đề nghị bồi thường đất ở đối với 24,2m2 bị thu hồi thuộc thửa số 2 là có căn cứ giải quyết. Tuy nhiên, đối với yêu cầu bồi thường phần diện tích 19,1m2 thuộc thửa 01 là đất ở, theo xác minh của Thanh tra tỉnh, là đất giao thông do UBND phường quản lý. Theo các quy định pháp luật thì phần diện tích trên không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ, do đó không đủ điều kiện bồi thường.

Ngày 6/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 748/QĐ-UBND chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Tây. Cụ thể, chấp nhận nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường là đất ở đối với phần diện tích 24,2m2 đất thu hồi, giao UBND TP Hạ Long lập phương án bồi thường bổ sung.

Trần Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.