Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Loan

Thứ Ba, 15/10/2019, 08:26 [GMT+7]
.
.

Năm 2015, khi nhà nước triển khai dự án Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, hộ gia đình bà Đinh Thị Loan, trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên bị thu hồi một phần đất. Không đồng ý với phương án bồi thường GPMB, bà Loan có đơn gửi các cấp chính quyền.

Khiếu nại của bà Loan đã được UBND TX Quảng Yên ban hành Quyết định 534/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung không chấp nhận khiếu nại của bà Loan. Không đồng tình với kết quả giải quyết, bà Loan tiếp khiếu lên tỉnh.

Theo đó, bà Loan đề nghị được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với trường hợp phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại khoản 1, điều 12, Quyết định 1766/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ tiền tự tìm đất tái định cư là 150 triệu đồng; đề nghị thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng và bồi thường đất đắp nền khu vực nhà trông đầm (tại mục III phần B của phương án) là đắp nền bằng thủ công.

Theo xác minh của Sở Tài nguyên - Môi trường, tại bản chứng nhận nhân khẩu, hộ khẩu, nguồn gốc sử dụng nhà, đất phục vụ công tác bồi thường đối với hộ gia đình ông Đinh Văn Lợi (vợ là Đinh Thị Loan) do UBND phường Tân An lập ngày 18/5/2016 xác nhận: Thửa số 24, 26 tờ bản đồ GPMB số 6 và thửa số 7 tờ GPMB số 7 có tổng diện tích hiện trạng 30.593,8m2 (tương ứng thửa số ô 17 lô A, vùng II). Hiện trạng hộ ông Đinh Văn Lợi sử dụng ổn định, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản, cây trồng trên đất. Trong đó: Diện tích 20.875,5m2 là đất nuôi trồng thủy sản được UBND huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) giao theo Quyết định số 1005/QĐ-UB ngày 26/12/2000; diện tích 9.718,3m2 là đất nuôi trồng thủy sản không có trong GCNQSD đất sử dụng từ năm 2001 đến nay.

Đối với diện tích 264m2 đất thuộc thửa số 65 tờ bản đồ GPMB số 7 (tương ứng ô 6d, lô c khu quy hoạch Nấm Chiêng) là đất ở đô thị đã được UBND huyện Yên Hưng cấp GCNQSD đất năm 2014. Về tài sản, vật kiến trúc, cây, hoa màu trên diện tích đất GPMB thể hiện không có công trình xây dựng, không có cây trồng.

Liên quan nội dung đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với trường hợp phải di chuyển chỗ ở, theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định “...Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng”.

Kết quả xác minh cho thấy, hộ bà Loan bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng trên địa bàn phường Tân An (tức tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp trên 70%) và bị thu hồi toàn bộ thửa đất ở là ô đất số 6d, lô c khu quy hoạch Nấm Chiêng, phường Tân An. Bản chứng nhận nhân khẩu, hộ khẩu, nguồn gốc sử dụng nhà, đất phục vụ công tác bồi thường của UBND phường Tân An lập ngày 18/5/2016 cũng xác nhận gia đình bà Loan không có nhà ở và không sinh sống trên ô đất số 6d, lô c khu quy hoạch Nấm Chiêng.

Mặt khác, theo báo cáo số 16/BC-UBND ngày 30/1/2018 của UBND xã Hiệp Hòa, hộ bà Loan hiện nay vẫn có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa. Trong gia đình chỉ có chồng bà Đinh Thị Loan là ông Đinh Văn Lợi tách hộ và chuyển khẩu xuống phường Tân An làm kinh tế. Hiện bà Đinh Thị Loan vẫn có nhà ở tại thôn 8 với diện tích đất ở là 2.275m2, thuộc tờ bản đồ số 37 thửa 328 đã được UBND huyện Yên Hưng cấp GCNQSD đất năm 2000. Từ năm 2001 đến nay hộ bà Loan có nhà ở tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên.

Như vậy, gia đình bà Loan không thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất. Việc UBND TX Quảng Yên lập phương án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho gia đình bà với mức hỗ trợ 12 tháng áp dụng đối với trường hợp bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng và không phải di chuyển chỗ ở là đảm bảo đúng quy định pháp luật. Việc bà khiếu nại yêu cầu hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với trường hợp phải di chuyển chỗ ở (hỗ trợ 24 tháng) không có cơ sở để giải quyết.

Về nội dung yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà (2 triệu đồng/tháng) và hỗ trợ tiền tự tìm đất tái định cư là 150 triệu đồng. Theo quy định Khoản 6, Điều 17 và Điểm b, Khoản 1, Điều 19 Quyết định số 1766/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh thì Nhà nước chỉ hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền tự lo chỗ ở tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở. Trong trường hợp này hộ gia đình bà Loan bị thu hồi đất ở nhưng hiện trạng thực tế sử dụng đối với thửa đất ở trên của gia đình bà Loan không có nhà ở và không sinh sống trên ô đất này. Gia đình bà Loan không phải di chuyển chỗ ở nên không đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền tự lo chỗ ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 6/6/2018, Đoàn xác minh giải quyết khiếu nại lần 2 đã tổ chức đối thoại với bà Loan. Tại buổi đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo UBND TX Quảng Yên và các cơ quan liên quan của thị xã. Bà Loan vẫn giữ nguyên 3 nội dung khiếu nại về đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với trường hợp phải di chuyển chỗ ở; đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền tự tìm đất tái định cư.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về đất đai, hộ bà Loan đủ điều kiện được bồi thường bằng đất. Tuy nhiên theo báo cáo của Quảng Yên tại cuộc họp về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh thì thời điểm thu hồi đất đối với hộ bà Loan, địa phương không còn quỹ đất để bồi thường, do đó UBND TX Quảng Yên thực hiện việc bồi thường bằng tiền. Mặt khác, kết quả xác minh tại thời điểm thu hồi đất bà Loan có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, việc UBND thị xã lập phương án bồi thường GPMB đối với hộ bà Loan là đảm bảo theo quy định của pháp luật tại thời điểm áp dụng. Căn cứ Văn bản số 6753/UBND-TD1 ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có vụ việc khiếu nại của bà Loan đã xác định, hộ bà Loan bị thu hồi đất ở và trên đất không có nhà ở, không thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở, do vậy không đủ điều kiện để áp dụng chính sách tái định cư. Vì vậy, nội dung bà Đinh Thị Loan khiếu nại đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với trường hợp phải di chuyển chỗ ở; đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà; đề nghị hỗ trợ tiền tự tìm đất tái định cư không có cơ sở xem xét giải quyết.

Từ các lý lẽ phân tích trên, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4067/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà.

Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.