Đã giải quyết dứt điểm kiến nghị về thu hồi "bìa đỏ" ở thôn Tràng Bảng 1

Thứ Năm, 06/06/2019, 10:07 [GMT+7]
.
.

Cho rằng UBND TX Đông Triều thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái quy định pháp luật, bà Nguyễn Thị Hương, trú tại thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An, TX Đông Triều đã có đơn gửi cơ quan chức năng.

Thửa đất của hộ gia đình ông Triệu
Thửa đất tại thôn Tràng Bảng I, xã Tràng An (Đông Triều) của hộ ông Từ Đức Triệu.

Theo đó, bà Hương cho biết, bà được ông Từ Đức Triệu (trú tại thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An) ủy quyền liên quan đến việc bảo quản, sử dụng GCNQSDĐ thửa đất có diện tích 840m2 ở thôn Tràng Bảng mang tên hộ ông Từ Đức Triệu. Quá trình sử dụng đã xảy ra tranh chấp với các hộ liền kề. Bà Hương cho rằng UBND TX Đông Triều đã cấp GCNQSDĐ cho các hộ liền kề chồng lấn vào đất của gia đình đang sử dụng. Trong khi việc giải quyết chồng lấn chưa dứt điểm thì thị xã lại có quyết định thu hồi GCNQSDĐ đối với thửa đất nói trên trái pháp luật.

Tìm hiểu nguồn gốc thửa đất, theo kết quả thẩm tra của Thanh tra TX Đông Triều (nay là cơ quan Kiểm tra - Thanh tra), hộ ông Từ Đức Triệu được UBND huyện Đông Triều (nay là TX Đông Triều) cấp GCNQSDĐ số 1222 ngày 3/6/2004 cho thửa đất 840m2 tại thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An. Thửa đất gồm 2 phần: Phần đất ở có diện tích 300m2, chiều rộng bám đường 9m, chiều dài 30m; phần đất vườn có diện tích 540m2 (sau phần đất ở), không bám đường. GCNQSDĐ được cấp trên cơ sở đơn kê khai đăng ký quyền sử dụng đất của hộ ông Từ Đức Triệu, được UBND xã Tràng An xác nhận ngày 20/10/2003, kèm theo biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất của UBND xã Tràng An. Trong đó có thể hiện diện tích xin cấp giấy chứng nhận là 840m2, nguồn gốc là đất nhận chuyển nhượng của bà Hiền năm 1991, đất ở ổn định từ năm 1991.

Tuy nhiên, kết quả thẩm tra cho thấy, việc UBND xã Tràng An xác nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Triệu với nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bà Hiền năm 1991 và đất ở ổn định năm 1991 là không chính xác. Cụ thể, kết quả xác minh ngày 28/6/2018 của tổ công tác thuộc UBND TX Đông Triều và hồ sơ có liên quan xác định ông Triệu cùng gia đình ở trên thửa đất tại thôn Trại Mới A, xã Bình Khê từ năm 1996 đến nay. Đối với thửa đất tại thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An có nguồn gốc do mua của bà Ngô Thị Hiền và mua của xã Tràng An được sử dụng trồng cây, chưa xây dựng nhà ở.

Theo biên bản xác minh ngày 14/8/2018 của UBND xã Tràng An, bà Hiền cho biết, thời điểm năm 1992 bà mua thửa đất khu vực phía Tây cầu Na, có chiều rộng mặt đường là 20m, chiều dài 30m. Năm 2003, bà Hiền tách bán cho ông Triệu thửa đất có chiều rộng mặt đường 9m, chiều dài 30m. Khi đó, thửa đất phía sau là thùng vũng, chưa ai sử dụng.  

Báo cáo số 77/BC-UBND của UBND xã Tràng An cũng xác định thửa đất trên có nguồn gốc do ông Triệu mua của bà Hiền từ năm 2003. Đối với phần diện tích phía sau (đất vườn) trước kia là thùng ao không ai quản lý, do ông Triệu tự kê khai. UBND xã không có văn bản nào lưu giữ thể hiện việc cấp đất cho ông Triệu.

Như vậy, diện tích đất 840m2 tại thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An mà hộ ông Triệu xin cấp GCNQSDĐ có 2 nguồn gốc khác nhau. Cụ thể, phần đất ở có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng của bà Hiền năm 2003; phần đất vườn có nguồn gốc là đất chưa sử dụng. Thời điểm được UBND xã Tràng An xác nhận hồ sơ cấp GCNQSDĐ năm 2003 trở về trước, hộ ông Triệu chưa từng sử dụng đất ở và đất vườn tại vị trí này. Do vậy, việc xác định nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bà Hiền năm 1991 và đất ở ổn định năm 1991 là xác nhận không đúng.

Hộ ông Triệu đã được cấp lại GCNQSDĐ đảm bảo quy định.
Hộ ông Triệu đã được cấp lại GCNQSDĐ đảm bảo quy định.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, UBND TX Đông Triều đã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu cho UBND thị xã thực hiện thủ tục thu hồi GCNQSDĐ của hộ ông Triệu. Ngày 13/12/2018, UBND TX Đông Triều đã ban hành Quyết định 3210/QĐ-UBND thu hồi GCNQSDĐ trên. Đồng thời, chỉ đạo xã Tràng An tổ chức làm việc, giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa các bên; hướng dẫn hộ ông Triệu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đăng ký đất đai, lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của thị xã, xã Tràng An đã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ ông Triệu (do bà Hương đại diện) và các hộ liền kề. Cuộc hòa giải thành công. Trên cơ sở đó và trên cơ sở hiện trạng thực tế thửa đất, UBND xã Tràng An đã hướng dẫn hộ ông Triệu lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ theo quy định. Ngày 28/5/2019, UBND TX Đông Triều đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND công nhận việc thay đổi ranh giới và cấp mới GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Triệu tại thửa đất trên với diện tích 1.056m2, trong đó đất ở 300m2 và đất trồng cây lâu năm 756m2. Hộ ông Triệu phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.