Quy định tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc cho nhiều công ty

Thứ Hai, 11/02/2019, 16:02 [GMT+7]
.
.

Bạn Nguyễn Thành Tr., huyện Hải Hà, số điện thoại 0387....096, hỏi: "Người lao động (NLĐ) có được làm việc cho nhiều công ty không? Trong trường hợp NLĐ được quyền làm việc cho nhiều công ty thì quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN như thế nào?

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời bạn như sau:

Điều 21, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) như sau: NLĐ có thể giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ), nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ, việc tham gia BHXH, BHYT của NLĐ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy: NLĐ có quyền được giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ; tuy nhiên phải đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Về việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN như thế nào được quy định tại Điều 4, Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT bắt buộc của NSDLĐ và NLĐ.

Công nhân làm việc ở Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Hà (KCN Cảng biển Hải Hà).
Công nhân làm việc ở Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Hà (KCN Cảng biển Hải Hà). Ảnh: Thái Cảnh

1. Trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN của NSDLĐ và NLĐ:

a) NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ mà NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật. NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN thuộc trách nhiệm của NSDLĐ theo quy định của pháp luật.

b) Khi HĐLĐ mà NLĐ và NSDLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc, BHTN chấm dứt hoặc thay đổi mà NLĐ và NSDLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN thì NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN của HĐLĐ kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc của NSDLĐ và NLĐ:

a) NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ mà NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT. NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT thuộc trách nhiệm của NSDLĐ theo quy định của pháp luật về BHYT.

b) Khi HĐLĐ mà NLĐ và NSDLĐ đang tham gia BHYT bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà NLĐ và NSDLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc của HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất trong số các hợp đồng còn lại có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

3. Việc thay đổi trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT bắt buộc theo quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a) NLĐ và NSDLĐ có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung nội dung về BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc trong HĐLĐ theo quy định của pháp luật;

b) NLĐ có trách nhiệm thông báo và gửi sổ BHXH, thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan khác cho NSDLĐ của HĐLĐ kế tiếp để thực hiện.

4. NLĐ có trách nhiệm thông báo và gửi kèm các bản sao HĐLĐ đã giao kết hoặc đã sửa đổi, bổ sung hoặc đã chấm dứt cho NSDLĐ còn lại biết.

Bên cạnh đó, vấn đề này còn được hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Theo đó, trường hợp NLĐ đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:

- BHXH, BHTN đóng theo HĐLĐ giao kết đầu tiên;

- BHYT đóng theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất;

- Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng theo từng HĐLĐ.

TT TVPL và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

(Điện thoại: 02033.829.961/0969.902.505)

.
.
.
.
.
.
.
.