Kiểm tra công tác tiếp công dân tại TP Móng Cái và huyện Bình Liêu

Thứ Sáu, 28/09/2018, 12:31 [GMT+7]
.
.

Trong 3 ngày, từ 25 đến 27/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì (thành lập theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 8/8/2018 của UBND tỉnh) đã tiến hành kiểm tra công tác tiếp công dân tại 2 địa phương: TP Móng Cái và huyện Bình Liêu.

Đoàn kiểm tra liên ngành cùng địa phương rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
Đoàn kiểm tra liên ngành cùng địa phương rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tại 2 địa phương, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 6 nội dung. Cụ thể: Công tác tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận phân loại xử lý đơn thư; công tác giải quyết KNTC; kết quả rà soát vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác tham gia tố tụng, giải quyết các vụ án hành chính; kết quả giải quyết nội dung kiến nghị cử tri do HĐND chuyển đến. Ngoài kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, Đoàn còn kiểm tra thực tế tại các xã, phường. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, công tác tiếp công dân được cấp huyện, thành phố triển khai khá bài bản. Tuy nhiên, cấp xã, phường, thị trấn vẫn còn tình trạng đối phó, nhất là việc cập nhật hệ thống sổ sách theo dõi việc tiếp công dân, giải quyết, tham mưu xử lý đơn thư của công dân.

Cũng trong đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra liên ngành đã dành thời gian cùng địa phương rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các địa phương trình tự, thủ tục pháp lý để sớm giải quyết dứt điểm và giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế công tác tiếp công dân tại xã Húc Động (Bình Liêu).
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế công tác tiếp công dân tại xã Húc Động (huyện Bình Liêu).

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn sẽ có thông báo kết luận kiểm tra để các địa phương rút kinh nghiệm, triển khai tốt hơn công tác tiếp công dân từ cơ sở.

Dự kiến, trong tháng 10, Đoàn sẽ tiếp tục chương trình kiểm tra tại 2 địa phương là TP Hạ Long và huyện Vân Đồn.

Vĩ An

.
.
.
.
.
.
.
.