Chế độ ốm đau khi bị tai nạn lao động

Thứ Ba, 25/09/2018, 08:18 [GMT+7]
.
.

Bạn Trần Đức Ng. ở TP Hạ Long hỏi: “Tôi bị tai nạn lao động khi đang thực hiện nhiệm vụ của công ty và phải nghỉ điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Vậy tôi có được hưởng chế độ ốm đau không? Tôi xin cám ơn!”.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điều 3, Mục 1, Chương II, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

1. Người lao động (NLĐ) quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

a) NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

b) NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

b) NLĐ nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ không được hưởng chế độ ốm đau của BHXH khi nghỉ điều trị tai nạn lao động lần đầu theo yêu cầu của bác sĩ.

Trung tâm TVPL và HL ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.829961; 0969.902.505

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.