Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện về số năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu

Thứ Ba, 28/08/2018, 08:15 [GMT+7]
.
.

Bạn Đỗ Thị H. ở TP Móng Cái có hòm thư mienman@gmail.com, hỏi: “Ở Công ty tôi có trường hợp người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đến tháng 9/2018 thì đủ 60 tuổi, nhưng số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới được 18 năm, 2 tháng. Xin hỏi đến tháng 9/2018, Công ty tôi sẽ phải xử lý trường hợp NLĐ nêu trên như thế nào?”        

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh xin trả lời bạn như sau:

Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ); tuổi nghỉ hưu; NLĐ cao tuổi, sử dụng NLĐ cao tuổi cụ thể như sau:

Lao động lớn tuổi làm việc tại Cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở thôn Phúc Tiến, xã Tân lập, huyện Đầm Hà. Ảnh: Thu Nguyệt
Lao động lớn tuổi làm việc tại Cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở thôn Phúc Tiến, xã Tân lập, huyện Đầm Hà. Ảnh: Thu Nguyệt

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ: NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Điều 187. Tuổi nghỉ hưu: NLĐ bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Điều 166. NLĐ cao tuổi: NLĐ cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Điều 167. Sử dụng NLĐ cao tuổi: Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

Hơn nữa, tại điều 6, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2012 quy định về HĐLĐ với người cao tuổi như sau:

Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.

Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc NLĐ cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ.

Như vậy: Căn cứ với các quy định pháp luật nêu trên, trước khi NLĐ đủ 60 tuổi vào tháng 9/2018, Công ty bạn nên gặp gỡ NLĐ để trao đổi, thỏa thuận về việc kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới hoặc chấm dứt HĐLĐ và hướng dẫn họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo quy định.

Trung tâm TVPLvà HLATLĐ Công đoàn QN

Điện thoại: 02033.829961 - 0969.902.505

.
.
.
.
.
.
.
.