Rắc rối vì hộ khẩu thiếu ngày, tháng sinh - Cần có hướng dẫn, gỡ vướng cho người dân

Thứ Năm, 28/06/2018, 07:50 [GMT+7]
.
.

Hiện sổ hộ khẩu của các hộ đang là cơ sở để cơ quan Công an nhập dữ liệu vào Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư để đến năm 2020, Bộ Công an sẽ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu.

Đọc bài báo “Vẫn còn phiền hà khi làm thẻ căn cước và cấp lại giấy khai sinh” của tác giả Bùi Đình Chiến (TP Hạ Long) trên Báo Quảng Ninh số ra ngày thứ năm, ngày 21/6/2018, cho thấy: Những rắc rối do thiếu hoặc sai ngày, tháng, năm sinh của công dân giữa các giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân... đang là vấn đề khó khăn cho công dân và cho cả công tác thu thập dữ liệu của công dân vào Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay.

CBCS Công an TX Quảng Yên đang làm thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu mới cho người dân ở phường Đông Mai. Ảnh: Tuấn Hương (dùng lần 2)
 Công an TX Quảng Yên đang làm thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu mới cho người dân ở phường Đông Mai. Ảnh: Tuấn Hương

Theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 4/3/2016 của Bộ Công an thì trong Tờ khai căn cước công dân phải có ngày, tháng, năm sinh. Tuy vậy, thực tế lâu nay nhiều sổ hộ khẩu do công an xã, phường, thị trấn cấp không ghi ngày, tháng sinh, hoặc có trường hợp ghi ngày, tháng, năm sinh trong sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân không khớp. Cá biệt có những trường hợp không đúng ngày, tháng sinh cả với giấy khai sinh... Bởi vậy, những trường hợp này chưa được tiếp nhận để giải quyết cấp căn cước công dân. Thực tế ở Quảng Ninh, có nhiều người ở các tỉnh khác đến cư trú, sinh sống và làm việc, do đó, đối với nhiều người lớn tuổi, việc đối chiếu các giấy tờ để ghi bổ sung vào sổ hộ khẩu là rất khó khăn.

Cụ thể, để có được ngày, tháng, năm sinh thì phải đăng ký lại việc sinh theo quy định của Luật Hộ tịch. Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, thì UBND nơi cư trú của người đăng ký lại việc sinh phải được nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương. Khi có trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch thì mới được đăng ký lại việc sinh để cấp giấy khai sinh cho công dân. Trong khi đó, sổ hộ tịch của UBND cấp xã, phường, thị trấn hiện đang lưu giữ từ năm 1980 trở về trước chắc chắn không còn.

Liên quan đến việc xin cấp thẻ căn cước nhưng không nhớ rõ ngày, tháng, Nghị định 123/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư 15/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch có đề cập đến vấn đề này. Theo đó, nếu trong trường hợp chỉ xác định năm sinh mà không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1, tháng 1 của năm đó. Trong trường hợp chỉ xác định được năm và tháng sinh, không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 1 của tháng đó.

Trước đây, khi chưa có Nghị định 123/2015, các cơ quan nhà nước đã áp dụng Nghị định 158/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch cũng với tinh thần tương tự, nhiều trường hợp đã được tháo gỡ, không chỉ đối với giấy tờ hộ tịch mà cả giấy chứng minh nhân dân.

Thiết nghĩ, vướng mắc tương tự trong việc cấp căn cước công dân cần sớm được cơ quan công an các cấp đề nghị lên cấp trên để kịp thời có hướng dẫn, gỡ vướng cho người dân. Bởi những thông tin sai sót, ghi thiếu nội dung trong sổ hộ khẩu gia đình do cơ quan công an cấp không phải trách nhiệm của người dân.

              Trung Hiếu (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.