Hưởng lương trong thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động

Thứ Hai, 25/06/2018, 14:25 [GMT+7]
.
.

Bạn Phạm Thanh H. có số điện thoại 01686... 096, hỏi: "Tôi bị tai nạn lao động (TNLĐ) và phải nghỉ để điều trị tại bệnh viện theo chỉ định của bác sĩ. Xin hỏi: Trong thời gian tôi nghỉ điều trị TNLĐ thì tôi có được hưởng lương không? Nếu được hưởng lương thì tính là lương tối thiểu vùng hay như thế nào?"

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 144, Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN): Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với người lao động (NLĐ) tham gia BHYT và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với NLĐ không tham gia BHYT. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho NLĐ bị TNLĐ, BNN phải nghỉ việc trong thời gian điều trị. Bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ, BNN theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

Diễn tập cấp cứu, xử lý tai nạn lao động tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Than Hòn Gai. Ảnh: Đỗ Giang (dùng lần 2)
Diễn tập cấp cứu, xử lý tai nạn lao động tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Than Hòn Gai. Ảnh: Đỗ Giang

Còn Điều 38, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 có quy định trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN:

Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho NLĐ bị TNLĐ và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho NLĐ bị TNLĐ hoặc BNN; thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ hoặc BNN như sau: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT; trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do NSDLĐ giới thiệu NLĐ đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa (GĐYK); thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia BHYT; trả đủ tiền lương cho NLĐ bị TNLĐ, BNN phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động; bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho NLĐ bị BNN với mức: Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%; ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ, BNN;

Trợ cấp cho NLĐ bị TNLĐ mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

Giới thiệu để NLĐ bị TNLĐ, BNN được GĐYK xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị TNLĐ, BNN trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng GĐYK về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người;

Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng GĐYK đối với NLĐ bị TNLĐ, BNN sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;

Lập hồ sơ hưởng chế độ về TNLĐ, BNN từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định tại Mục 3 Chương này;

Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho NLĐ nghỉ việc do bị TNLĐ, BNN được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Trung tâm TVPL & Huấn luyện ATLĐ Công đoàn QN

Điện thoại: 02033.829961 - 0969.902.505

 

.
.
.
.
.
.
.
.