Văn bản mới

Mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng

Thứ Hai, 28/05/2018, 15:20 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018).

Theo đó, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

Để được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo điều kiện: Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã. Riêng với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước, để được hỗ trợ như trên thì công trình tích trữ nước đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.