Khám giám định phúc quyết mức suy giảm khả năng lao động

Thứ Ba, 08/05/2018, 16:18 [GMT+7]
.
.

Bạn Trương Thanh H. có địa chỉ hòm thư truongthanhh…@gmail.com hỏi:  “Trong trường hợp khi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu trường hợp tôi không đồng ý với kết luận giám định thì có được đề nghị giám định lại không? Cơ quan nào sẽ tổ chức giám định lại trong trường hợp này? Thủ tục khám giám định lại trong trường hợp này sẽ như thế nào? Xin cảm ơn!”. 

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ khoản 7,  Điều 3, Thông tư 14/2016/TT-BYT, ngày 12/5/2016 của Bộ Y Tế có quy định: “Khám giám định phúc quyết là khám giám định do Hội đồng Giám định y khoa cấp trung ương thực hiện khi có kiến nghị về kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh”. Như vậy, trường hợp bạn không đồng ý với kết luận về kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động thì có thể đề nghị khám giám định phúc quyết. Trong trường hợp này, Hội đồng Giám định y khoa (GĐYK) cấp Trung ương thực hiện việc khám giám định phúc quyết.

Nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện đo, giám sát môi trường lao động tại Phân xưởng cơ khí, Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin.
Nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện đo, giám sát môi trường lao động tại Phân xưởng cơ khí, Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin. Ảnh: Hoàng Nhi

Về hồ sơ đề nghị khám giám định phúc quyết trong trường hợp của bạn được quy định như sau:

Khoản 4, Điều 8, Thông tư 14/2016/TT-BYT, ngày 12/5/2016 của Bộ Y Tế quy định Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động (NLĐ) đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; giám định để thực hiện chế độ tử tuất; giám định đối với NLĐ đã nghỉ hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp cần có: Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: Sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.

Còn theo Điều 12 của Thông tư trên thì hồ sơ giám định phúc quyết hoặc giám định phúc quyết lần cuối cần: Hồ sơ giám định phúc quyết: Đối với trường hợp tổ chức đề nghị: Văn bản đề nghị giám định phúc quyết của Bộ Y tế hoặc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của BHXH Việt Nam hoặc của người sử dụng lao động. Đối với trường hợp cá nhân đề nghị: Văn bản đề nghị giám định phúc quyết của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã giám định cho đối tượng do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã khám cho đối tượng ký xác nhận và đóng dấu. Văn bản ghi rõ đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng và đề nghị giám định phúc quyết, kèm theo giấy đề nghị giám định của cá nhân yêu cầu. Bản sao hợp lệ hồ sơ GĐYK theo quy định tại một trong các điều 8, 9, 10 của Thông tư này phù hợp từng đối tượng và loại hình giám định. Biên bản GĐYK của GĐYK cấp tỉnh.

Với Hồ sơ đề nghị giám định phúc quyết lần cuối: Đối với trường hợp tổ chức đề nghị: Văn bản đề nghị giám định phúc quyết của Bộ Y tế hoặc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của BHXH Việt Nam hoặc của người sử dụng lao động. Đối với trường hợp cá nhân đề nghị: Văn bản đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối của Hội đồng GĐYK do lãnh đạo cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK đã khám cho đối tượng ký xác nhận và đóng dấu. Văn bản ghi rõ đối tượng không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK cấp trung ương và đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối, kèm theo Giấy đề nghị khám giám định phúc quyết lần cuối của cá nhân đề nghị. Bản sao hợp lệ hồ sơ GĐYK theo quy định tại một trong các điều 8, 9, 10 của Thông tư này phù hợp từng đối tượng và loại hình khám giám định. Biên bản GĐYK của Hội đồng GĐYK cấp trung ương.

Trung tâm TVPL và HLATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

Điện thoại 02033.829961, 0969.902.505

.
.
.
.
.
.
.
.