Thông báo kết quả rà soát nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, Đông Triều

Thứ Sáu, 13/04/2018, 21:02 [GMT+7]
.
.

Chiều 13/4, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Thanh tra tỉnh phối hợp cùng UBND TX Đông Triều tiến hành thông báo kết quả thanh tra, rà soát nội dung Kết luận số 1947/KL-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND TX Đông Triều về việc kiểm tra thực hiện công trình đường bê tông nông thôn mới thôn Bắc Sơn từ năm 2011 đến 2013 và nội dung tố cáo của 4 công dân thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê. Đồng chí Điệp Văn Chiến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có lãnh đạo UBND TX Đông Triều, đại diện các phòng, ban liên quan, UBND xã Bình Khê và 4 công dân có nội dung tố cáo.

Tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra tỉnh thông báo kết quả rà soát nội dung Kết luận số 1947 của Chủ tịch UBND TX Đông Triều và nội dung đơn tố cáo của 4 công dân thôn Bắc Sơn. Cụ thể, năm 2015, 4 công dân thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê đã có đơn gửi UBND TX Đông Triều liên quan đến việc làm tuyến đường giao thông của thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngày 24/7/2017, UBND TX Đông Triều đã ban hành Kết luận 1947/KH-UBND và chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Bình Khê thực hiện. Theo đó, UBND xã Bình Khê đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, Đảng ủy xã Bình Khê cũng thi hành kỷ luật với các tổ chức, cá nhân có liên quan nhưng công dân vẫn chưa đồng tình.

Đại diện Thanh tra tỉnh thông báo rà soát nội dung Kết luận 1947/KL-UBND của Chủ tịch UBND TX Đông Triều và nội dung tố cáo của công dân
Đại diện Thanh tra tỉnh thông báo rà soát nội dung Kết luận 1947/KL-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND TX Đông Triều và nội dung tố cáo của công dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh rà soát nội dung Kết luận 1947/KL-UBND của Chủ tịch UBND TX Đông Triều và nội dung đơn tố cáo của công dân, Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn xác minh làm việc với công dân có đơn tố cáo, các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời mời Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp, giám sát quá trình kiểm tra, rà soát.

Kết quả xác minh, rà soát cho thấy Chủ tịch UBND TX Đông Triều đã thực hiện đúng quy trình giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, qua xem xét thì một số nội dung giải quyết chưa đưa ra đầy đủ kết quả kiểm tra, xác minh làm căn cứ pháp lý để chứng minh việc đề nghị và tố cáo của công dân là đúng hay sai, chưa quy rõ người phải nộp lại số tiền chênh lệch so với giá trị quyết toán công trình.

Đối với 5 nội dung người tố cáo chưa đồng ý, qua xác minh, rà soát, Thanh tra tỉnh đồng thuận với Kết luận của Chủ tịch UBND TX Đông Triều, trong đó có 2 nội dung tố cáo đúng, 3 nội dung còn lại tố cáo sai. Đối với nội dung công dân tố cáo đúng, UBND thị xã đã nghiêm túc chỉ đạo xử lý cụ thể và kịp thời theo quy định. Báo cáo rà soát cũng chỉ ra tồn tại trong việc triển khai dự án, nguyên nhân phát sinh tố cáo, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TX Đông Triều thực hiện một số nội dung như: Thông tin tới toàn thể nhân dân thôn Bắc Sơn về nội dung kết luận, kết quả xử lý cán bộ có vi phạm, kết quả khắc phục kinh tế, kết quả rà soát của Thanh tra tỉnh; sớm phê duyệt và công khai quyết toán dự án…

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.