Phương thức đóng và mức đóng BHXH tự nguyện

Thứ Hai, 09/04/2018, 17:31 [GMT+7]
.
.

Bạn Hoàng Hoa H., TP Móng Cái hỏi: "Trước đây tôi có làm việc cho công ty TNHH A ở TP Móng Cái và tham gia BHXH được 18 năm. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, tôi đã nghỉ việc và ở nhà vì lý do gia đình. Tôi được biết, trường hợp của tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu sau này. Vậy, xin hỏi để tham gia BHXH tự nguyện tôi cần thủ tục gì và mức đóng ra sao?"

Sửa chữa đèn ắc quy cho thợ lò ở Phân xưởng Cơ điện mỏ, Công ty Than Quang Hanh-TKV. (ảnh minh họa). Ảnh: Cẩm Nang
Sửa chữa đèn ắc quy cho thợ lò ở Phân xưởng Cơ điện mỏ, Công ty Than Quang Hanh-TKV. (Ảnh minh họa). Ảnh: Vĩ An

Về vấn đề bạn quan tâm, Trung tâm Tư vấn pháp luật (TT TVPL) và Huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) Công đoàn Quảng Ninh trả lời bạn như sau:

Theo Điều 9, Điều 10 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP, ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện. Cụ thể: Phương thức đóng BHXH tự nguyện theo Khoản 2 Điều 87 của Luật BHXH được quy định như sau:

 1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: a) Đóng hằng tháng; b) Đóng 3 tháng/lần; c) Đóng 6 tháng/lần; d) Đóng 12 tháng/lần; đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần; e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

 2. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định trên cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng/lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Về mức đóng BHXH tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật BHXH và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng/lần được xác định bằng mức đóng hằng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng/lần.

3. Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

4. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

5. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng/lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều này mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

6. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng/lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó: a) Dừng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc; b) Hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này; c) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia BHXH tự nguyện trong trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

TT TVPL và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

(Điện thoại 02033.829961/ 0969.902.505)

.
.
.
.
.
.
.
.