Giải đáp pháp luật

Quy định nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Thứ Ba, 13/03/2018, 06:21 [GMT+7]
.
.

Bạn Phạm Thanh Tùng (TX Đông Triều): "Tôi là lao động nam, năm nay 52 tuổi, có thời gian làm việc tại môi trường nặng nhọc là 32 năm và đóng BHXH được 32 năm. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành tôi có được xét về hưu không?

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 54, Luật BHXH năm 2014  quy định:

1. Người lao động (NLĐ) quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i, khoản 1, Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) NLĐ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. NLĐ quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Như vậy, trường hợp của bạn là lao động nam, năm nay  bạn 52 tuổi và có thời gian làm việc tại môi trường nặng nhọc là 32 năm, đồng thời đã tham gia BHXH được 32 năm. Tuy nhiên, theo quy định nêu trên bạn là lao động nam phải có độ tuổi từ 55 đến đủ 60 tuổi mới đủ điều kiện để về hưu khi có thời gian công tác từ 15 năm trở lên trong môi trường nặng nhọc, độc hại.  Do đó, bạn không thể hưởng lương hưu ngay tại thời điểm này.

Tuy nhiên, căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 55 Luật BHXH 2014 quy định Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động,

1. NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i, khoản 1, Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, nếu trong trường hợp bạn đi giám định sức khỏe mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và với thời gian công tác trong môi trường nặng nhọc, độc hại là 32 năm thì bạn thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động và có thể làm hồ sơ hưởng lương hưu tại thời điểm hiện tại.

Trung tân TVPL& HL ATLĐ Công đoàn tỉnh

(Đ: 0203.3829961-0969.902.505)

.
.
.
.
.
.
.
.