Giải đáp pháp luật

Kiêm nhiệm chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở

Thứ Ba, 27/03/2018, 06:29 [GMT+7]
.
.

Bạn Nguyễn Ngọc T. ở huyện Bình Liêu có số điện thoại 0129111…27, hỏi:  “Đọc báo Quảng Ninh, tôi thấy có bài viết tư vấn pháp luật về việc Phó Tổng giám đốc Công ty FDI được Tổng giám đốc ủy quyền quản lý công ty không là đối tượng kết nạp vào công đoàn Việt Nam và cũng không được kiêm nhiệm giữ chức vụ chủ tịch công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Vậy, đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp nhà nước thì đồng chí giám đốc có phải là đoàn viên công đoàn Việt Nam không? Đồng chí đó có được kiêm nhiệm giữ chức vụ chủ tịch công đoàn cơ sở không? Xin chân thành cảm ơn!” 

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh xin trả lời bạn như sau:       

Theo ý 1.2, mục 1, chương I, tại Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ, ngày 4/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam bao gồm: Người lao động có quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam; chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc; người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: Phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, giám đốc nhân sự. Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp. Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.

Đối chiếu theo quy định trên thì giám đốc đơn vị sự nghiệp nhà nước không thuộc đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam, nên đồng chí giám đốc đơn vị bạn là đoàn viên công đoàn Việt Nam nếu đã được quyết định kết nạp.

Cũng theo Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ, ngày 4/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tại ý 4.3, mục 4, chương I, có quy định: Những trường hợp không kiêm nhiệm chức danh chủ tịch công đoàn gồm: Đoàn viên công đoàn giữ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc trong các doanh nghiệp và thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khu vực nhà nước không được kiêm nhiệm chức danh chủ tịch công đoàn đồng cấp.

Bởi vậy, đồng chí giám đốc đơn vị sự nghiệp nhà nước nơi bạn làm việc thuộc đối tượng không được kiêm nhiệm chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở đồng cấp.

Trung tâm TVPL và HLATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

Điện thoại 02033.829.961, DĐ 0969.902.505

.
.
.
.
.
.
.
.