Trợ cấp thôi việc trong thời gian thử việc và nghỉ thai sản

Thứ Ba, 09/01/2018, 12:08 [GMT+7]
.
.

Bạn Nguyễn Quỳnh N., số điện thoại 0913……077, ở TP Cẩm Phả, hỏi: "Tôi vào Công ty A làm việc bắt đầu từ ngày 1/1/2007. Đến ngày 1/3/2007, tôi được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đến ngày 1/9/2017, tôi xin đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật (trong thời gian trên tôi có 2 lần nghỉ chế độ thai sản vào năm 2008 và năm 2013). Xin hỏi: Khi tôi xin đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng theo quy định của pháp luật thì có được trả trợ cấp thôi việc không? Thời gian thử việc và thời gian nghỉ thai sản của tôi có được tính vào thời gian chi trả trợ cấp thôi việc không? Tôi được biết, Công ty có tham gia BHTN cho tôi từ ngày 1/1/2009".

Nữ công nhân Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI tại TP Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Huế
Nữ công nhân Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI tại TP Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Huế

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh tư vấn cho câu hỏi của bạn như sau:

Theo khoản 1, Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2012, khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Như vậy, khi bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ được Công ty trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

Còn về việc bạn hỏi, thời gian thử việc và thời gian nghỉ thai sản có được tính vào thời gian chi trả trợ cấp thôi việc không? (Công ty A có tham gia BHTN cho bạn từ ngày 1/1/2009). Theo khoản 2, Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định trợ cấp thôi việc thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia BHTN theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tại điều 14, Nghị định số 05/2015/CP của Chính phủ cũng quy định về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia BHTN theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: Thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật BHXH; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

Thời gian người lao động đã tham gia BHTN bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng BHTN theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng BHTN theo quy định của pháp luật.

 Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc.

Mặt khác, theo quy định tại điểm 1.8, khoản 1, Điều 38 Quyết định 959/2015/QĐ-BHXH về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN; phải đóng BHYT do cơ quan BHXH đóng.

Như vậy, thời gian thử việc và thời gian nghỉ chế độ thai sản của bạn được tính vào thời gian chi trả trợ cấp thôi việc.

TT TVPL và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn

(Điện thoại 02033.829961/ 0969.902.505)

.
.
.
.
.
.
.
.