Chuyển xếp bậc lương cũ sang lương mới đối với giáo viên trung học

Thứ Năm, 14/12/2017, 16:16 [GMT+7]
.
.

Bà Ngô Thị Thu T., ở huyện Hoành Bồ, số điện thoại 01687...072, hỏi: “Tôi là giáo viên cấp 3 được tuyển dụng vào ngành từ tháng 9/2004 (khi đó tôi có bằng đại học sư phạm). Trong thời gian vừa qua, cơ quan BHXH huyện có rà soát lại các thông tin ghi trên sổ BHXH. Theo đó, trong sổ BHXH của tôi có ghi như sau: Tháng 9/2004, tôi được hưởng 85% mức lương với hệ số là 1,86 và từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005 tôi được hưởng 85% mức lương với hệ số là 2,34. Khi đối chiếu với các quy định xếp bậc lương của giáo viên theo Nghị định 25/1993/NĐ-CP của Chính phủ thì bậc 1 tương ứng với hệ số 1,78, còn đối chiếu với Nghị định 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì bậc 1 tương ứng với hệ số 2,34. Vậy cho tôi hỏi, những thông tin trên được ghi trong sổ BHXH của tôi có đúng với quy định của pháp luật nhà nước không?

Giờ học của cô trò Trường THPT Bình Liêu (ảnh: Lan Anh)
Giờ học của cô, trò Trường THPT Bình Liêu (Ảnh: Lan Anh)

 

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Tại thời điểm tháng 9/2004 khi bạn được tuyển dụng vào ngành Giáo dục thì việc xếp bậc, ngạch lương cho bạn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 25/1993/NĐ-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tùy theo từng đối tượng và thời điểm mà áp dụng quy định tại các Nghị định khác nhau.

Theo đó, bảng lương đối với giáo viên trung học được quy định như sau:

Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hệ số

1.78

1.86

2.14

2.42

2.7

2.98

3.26

3.54

3.83

4.12

Trường hợp của bạn là giáo viên cấp 3 (bằng đại học), khi tuyển dụng được xếp lương vào bậc 2 với hệ số là 1.86 như ghi trong sổ BHXH là đúng theo quy định.

Thứ  hai: Tại thời điểm từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005, khi đó việc xếp bậc, ngạch lương được thực hiện theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004, chế độ tính tiền lương quy định tại Nghị định này được tính từ ngày 1/10/2004.

Theo đó, bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức loại A1 được quy định như sau:

Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hệ số

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Hơn nữa, theo Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC, ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường” có quy định:

Đối với ngạch giáo viên trung học:

Nếu khi bổ nhiệm vào ngạch được xếp lương cũ bậc 1 (hệ số lương cũ 1,78) thì được chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo đúng hướng dẫn tại bảng chuyển xếp số 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT.

Nếu khi bổ nhiệm vào ngạch được xếp lương cũ bậc 2 (hệ số lương cũ 1,86) thì được chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo bảng sau:

Bậc lương mới

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số lương mới

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Hệ số lương cũ

1,86

2,14

2,42

2,70

2,98

3,26

3,54

3,83

4,12

Như vậy, trường hợp của bạn khi bổ nhiệm vào ngạch được xếp lương cũ bậc 2 (hệ số lương cũ là 1,86) thì được chuyển xếp sang lương mới tương đương là bậc 1 (hệ số lương là 2,34). Do đó, việc xếp ngạch, bậc lương từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005 của bạn được ghi trong sổ BHXH là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm TVPL & Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

(Điện thoại: 02033829961/ 0969902505)

 

.
.
.
.
.
.
.
.