Những lĩnh vực được cung cấp thông tin thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Thứ Năm, 02/11/2017, 15:16 [GMT+7]
.
.

Tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tiếp nhận, giải đáp thông tin thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân qua tổng đài 1900558826 tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã quy định những lĩnh vực được cung cấp thông tin TTHC cho tổ chức cá nhân theo 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).

Cụ thể:

TTHC thuộc các lĩnh vực cấp tỉnh gồm: Tài nguyên và môi trường; Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Giao thông vận tải; Quản lý khu kinh tế; Y tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa học và công nghệ; Văn hóa và Thể thao; Tư pháp; Tài chính; Lao động, Thương binh và xã hội; Nội vụ; Ngoại vụ; Giáo dục và đào tạo; Thông tin và truyền thông; Du lịch; Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Thuế; Điện lực; Cấp nước.

Cán bộ TT HCC tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Hà
Cán bộ TT HCC tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Hà

TTHC thuộc các lĩnh vực cấp huyện, gồm: Công Thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên môi trường;Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp; Lao động, Thương binh và xã hội; Nội vụ; Văn hóa - thông tin; Y tế; Tiếp công dân và xử lý đơn thư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và đào tạo; Thuế; Bảo hiểm xã hội; Công an; Điện lực; Cấp nước.

TTHC thuộc các lĩnh vực cấp xã, gồm: Công thương; Tư pháp; Lao động, Thương binh và xã hội; Giáo dục và đào tạo; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa - thông tin; Y tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tiếp công dân; Công an.

Việc cung cấp thông tin TTHC cho tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực cấp tỉnh do Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện; cấp huyện do trung tâm hành chính công cấp huyện thực hiện; cấp xã do bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã thực hiện.

Trong trường hợp ý kiến tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc giải quyết TTHC của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thì Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan để trả lời tổ chức, cá nhân. Trung tâm hành chính cấp huyện tổng hợp ý kiến địa phương thông tin Trung tâm Hành chính công tỉnh trả lời.

Vĩ An

 

.
.
.
.
.
.
.
.